Tiếng Việt | English

16/10/2019 - 17:34

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và các quy định về Nêu gương phải là việc làm thường xuyên

Chiều 16/10, Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư do Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh – Nguyễn Xuân Thắng làm Trưởng đoàn, đến làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An về kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với các quy định Nêu gương.

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An

Theo đánh giá của Ban Bí thư, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, nhân dân trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư, Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Quy định số 08-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việc kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định nêu gương gắn với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, gắn với đánh giá xếp loại đảng viên hàng năm có nhiều chuyển biến chặt chẽ, thực chất hơn. Hầu hết đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các tồn đọng, những vấn đề bức xúc trong nhân dân, tích cực sửa chữa hạn chế, khuyết điểm, từng bước ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí.

Tuy nhiên, còn một số cấp ủy quán triệt chưa sâu sắc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên một số nơi chưa thường xuyên. Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên ở một số nơi còn chạy theo thành tích, chưa mạnh dạn nêu hạn chế. Còn tình trạng cán bộ, đảng viên chưa thật sự nêu gương, bị xử lý kỷ luật,…

Tại cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh kiến nghị Trung ương, trong khâu tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định phải có sự đồng bộ; xử lý kịp thời các chồng chéo, bất cập về pháp luật trong đầu tư, quy hoạch; sớm phân cấp, phân quyền, tạo điều kiện cho địa phương chủ động thực hiện. Đồng thời mong muốn Trung ương đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông kết nối vùng, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An – Phạm Văn Rạnh kiến nghị Trung ương, trong khâu tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định phải có sự đồng bộ

Trưởng đoàn kiểm tra – Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và các quy định về Nêu gương phải là việc làm thường xuyên, lâu dài. Vì vậy, Long An cần tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, học tập nghị quyết, các quy định của Đảng theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng vào việc thực hiện Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Bên cạnh đó, đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên gắn với xác định vị trí việc làm, bản cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và các quy định về nêu gương. Thực hiện tốt công tác cán bộ, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ cho nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đại hội Đảng các cấp. Thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, kể cả tham nhũng vặt trên địa bàn tỉnh.

Chú trọng cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý những vi phạm, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm để nhân rộng, biểu dương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến, những tổ chức Đảng, đảng viên có cách làm hay, sáng tạo./.

An Kỳ

Chia sẻ bài viết