Tiếng Việt | English

21/08/2019 - 15:57

Thường trực HĐND huyện Cần Đước tổ chức phiên giải trình

Ngày 21/8, Thường trực HĐND huyện Cần Đước (khóa XI), tỉnh Long An tổ chức phiên giải trình kết quả giải quyết đơn thư của công dân trên địa bàn. Tham dự có các Ban HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện, Phòng Tài nguyên và môi trường, Phòng Kinh tế và hạ tầng, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, lãnh đạo các xã và thị trấn.

Phiên giải trình của Thường trực HĐND huyện Cần Đước

Thời gian qua, qua tiếp xúc công dân, Thường trực HĐND huyện nhận các đơn thư khiếu nại, phản ánh của công dân liên quan đến lĩnh vực đất đai. Thường trực HĐND huyện đã chuyển đến UBND huyện, các xã, thị trấn và cơ quan chức năng xem xét giải quyết. 

Kết quả giải quyết đơn thư của công dân, UBND huyện báo cáo cụ thể từng trường hợp, trong đó có việc giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Sét (ngụ ấp Tây, xã Long Hựu Tây), ông Võ Văn Chỉ (ngụ ấp Chợ, xã Long Hựu Đông), ông Nguyễn Văn Trung Minh (ngụ ấp Nhà Thờ, xã Tân Lân), bà Hồ Thị Khuê (ngụ khu 1C, thị trấn Cần Đước) và bà Nguyễn Thị Dừa (ngụ ấp Bà Thoại, xã Tân Lân). 

Nội dung đơn thư liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải tỏa nhà, giải quyết bờ ranh giữa các thửa đất, việc tách thửa, khiếu nại lấn chiếm đất sông rạch,… Từng nội dung được lãnh đạo UBND huyện và các ngành liên quan, lãnh đạo UBND các xã và thị trấn phân tích, làm rõ những căn cứ thực hiện, quá trình thực thi nhiệm vụ của cơ quan chức năng trong từng vụ việc cụ thể, trình tự thủ tục theo quy định. 

Tại phiên giải trình, nhiều ý kiến tập trung vào những nội dung trọng tâm của từng đơn thư, những căn cứ chứng minh, hiện trạng thực tế để giải quyết và làm cơ sở trả lời cho công dân về kết quả giải quyết đơn.

Qua phiên giải trình cho thấy trách nhiệm của UBND huyện, các, ngành, các cơ quan, đơn vị trong việc thực thi chính sách, pháp luật của nhà nước; đồng thời thể hiện vai trò, chức năng của HĐND huyện trong việc giám sát triển khai thực hiện việc giải quyết đơn thư của người dân theo quy định của pháp luật; qua đó tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết dứt điểm từng vấn đề, góp phần nâng cao trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả điều hành phát triển kinh tế - xã hội của các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương./. 

Cẩm Tú - Hồng Phong

Chia sẻ bài viết