Tiếng Việt | English

18/11/2016 - 21:41

Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh tại Tỉnh đoàn

Ngày 18/11, Đoàn kiểm tra do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An – Đỗ Hữu Lâm làm Trưởng đoàn đến kiểm tra tại Tỉnh đoàn về việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.

Thời gian qua, các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xác định cụ thể và tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hàng năm thông qua việc xây dựng các mô hình: Thanh niên tham gia giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; thanh niên xung kích phòng, chống tội phạm; thanh niên tham gia phát triển kinh tế và giải quyết việc làm; thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị;…


Đoàn viên thanh niên xung kích tham gia các hoạt động tình nguyện

Trong năm 2016, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng cho thanh niên từng lĩnh vực; tập trung công tác chăm lo cho các đối tượng thanh niên đặc thù. Qua đó, tổ chức trên 15 buổi tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho hơn 2.150 thanh niên; giúp đỡ cảm hóa cho 250 thanh thiếu niên chậm tiến; tổ chức được 30 lớp tập huấn cho 1.582 thanh niên nông thôn phát triển kinh tế gia đình; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, hội thao được 368 cuộc với hơn 85.315 lượt đoàn viên thanh niên tham gia;...


Bí thư Tỉnh đoàn - Bùi Quốc Bảo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh của Tỉnh đoàn

Các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh tham gia sửa chữa và xây mới trên 35 cây cầu giao thông nông thôn ở các xã khó khăn; trải đá xanh, bê tông hóa hơn 120km đường giao thông nông thôn trong đó có trên 20 km đường được xây mới; thắp sáng trên 35 km đường giao thông nông thôn; tham gia dọn vệ sinh, phát quang bụi rậm, khơi thông dòng chảy trên 140 km, trồng hơn 14.500 cây xanh các loại; vận động sửa chữa và xây dựng mới trên 38 căn nhà nhân ái cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn ở các địa phương trong tỉnh.

Việc đổi mới phương thức tổ chức hoạt động, khắc phục hiện trạng hành chính, phát huy dân chủ trong tổ chức Đoàn tiếp tục được quan tâm thực hiện. Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh từ tỉnh đến cơ sở. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đạt nhiều kết quả khả quan.


Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí Thư thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm ghi nhận những kết quả tích cực của Tỉnh đoàn trong thời gian qua; đồng thời đề nghị tiếp tục phát huy vai trò xung kích của lực lượng thanh niên trong đảm nhận thực hiện các công trình phần việc thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra; nhân rộng các mô hình thanh niên phát triển kinh tế có hiệu quả; tập trung nguồn lực chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 – 2022.../.

Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn

Chia sẻ bài viết