Tiếng Việt | English

16/06/2020 - 19:44

Thường trực Tỉnh ủy Long An đánh giá, rút kinh nghiệm đại hội điểm cấp huyện

Chiều 16/6, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được chủ trì hội nghị trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh để đánh giá, rút kinh nghiệm đại hội điểm đảng bộ cấp huyện, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Phạm Văn Rạnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc khẩn trương chuẩn bị đại hội theo đúng hướng dẫn

Đảng bộ huyện Cần Giuộc được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn làm điểm của tỉnh, đại hội trực tiếp bầu bí thư. Quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát và thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách huyện; sự kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn kịp thời của các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy; sự tập trung, chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, góp phần làm nên thành công cho đại hội.

Việc chuẩn bị nội dung văn kiện trình đại hội được thực hiện chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định. Báo cáo chính trị bám sát thực tế và yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy thể hiện được tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc, thẳng thắn; làm rõ những hạn chế, yếu kém, đề ra các biện pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Nhân sự dự kiến ban chấp hành, ban thường vụ, nhân sự chủ chốt khóa mới bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện và đều có trong quy hoạch. Qua đó đã bầu đủ số lượng ban chấp hành là 41 đồng chí, tỷ lệ nữ trúng cử ban chấp hành đạt 19,5%, tỷ lệ trẻ đạt 17,7%. Việc bầu cử bí thư trực tiếp tại đại hội bảo đảm đúng nguyên tắc, thủ tục, quy định, quy trình, hướng dẫn của cấp trên; tỷ lệ tín nhiệm đạt 99,6%.

Chương trình điều hành đại hội chuẩn bị chi tiết, có dự kiến các tình huống phát sinh và phương án xử lý cụ thể. Thời gian diễn ra đại hội là 2,5 ngày phù hợp với chương trình. Đại hội bố trí thời gian phù hợp để đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện. Các đại biểu tham gia thảo luận sôi nổi, có trọng tâm, ngắn gọn.

Công tác tuyên truyền, cổ động trước và trong đại hội như cổng chào, biểu tượng, treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu,… được thực hiện tốt kết hợp với triển lãm hình ảnh trực quan và chiếu video clip về thành tựu của huyện minh họa thêm cho báo cáo chính trị trình tại đại hội. Công tác hậu cần, phụ vụ đại hội chu đáo, kịp thời, bảo đảm an toàn trước, trong và sau đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cần Giuộc được chuẩn bị, tổ chức chu đáo, đạt yêu cầu

Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đại hội điểm vẫn còn một số hạn chế cần rút kinh nghiệm như công tác tổ chức, điều hành giới thiệu đại biểu cần dứt khoát, rõ ràng; đoàn chủ tịch nên bố trí từ 7 đồng chí để phân công điều hành thuận lợi hơn; phát biểu khai mạc cần gọn, tập trung nêu những nội dung trọng tâm; không được mở nắp thùng phiếu để bỏ phiếu; phần định hướng cơ cấu theo danh sách nhân sự là chưa phù hợp mà cần định hướng cơ cấu theo số lượng cần bầu;…

Trên cơ sở kết quả và những kinh nghiệm rút ra qua đại hội điểm tại Đảng bộ huyện Cần Giuộc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc tiếp tục theo dõi, lãnh đạo chặt chẽ các đảng bộ xã, phường, thị trấn còn lại tổ chức đại hội bảo đảm đúng theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của cấp trên; tập trung chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đại biểu đảng bộ cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025 theo kế hoạch đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh đề nghị, các địa phương khẩn trương chuẩn vị và đăng ký thời gian thông qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nội dung, nhân sự đại hội. Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội phải coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với đẩy mạnh các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước, thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội./.

Kỳ Nam

Chia sẻ bài viết