Tiếng Việt | English

12/06/2019 - 15:26

Thường trực Tỉnh ủy Long An làm việc với Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh tỉnh

Ngày 12/6, Đoàn công tác Thường trực Tỉnh ủy Long An do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được làm Trưởng đoàn có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Tại đây, đoàn lắng nghe những thông tin về công tác Hội; những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ sau khi thực hiện Đề án 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy về “Sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Long An theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được phát biểu tại cuộc làm việc

Thời gian qua, tình hình tư tưởng, tâm trạng cán bộ, hội viên ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của Nhà nước và địa phương. Theo Đề án 02 của Tỉnh ủy phê duyệt, cơ quan Hội Cựu chiến binh tỉnh đến 2021 giảm còn 11 đồng chí.

Đến nay, toàn Hội huy động được trên 30,8 tỉ đồng. Nguồn quỹ này do chi hội thu, quản lý, sử dụng, mục đích chủ yếu là để hội viên vay quay vòng sản xuất, kinh doanh cải thiện đời sống. Khi hội viên chuyển đi hoặc qua đời thì chi hội hoàn trả cho hội viên hoặc gia đình hội viên. Ngoài ra, Hội còn có quỹ “hỗ trợ khi hội viên qua đời”; quỹ “Tiết kiệm góp vốn quay vòng hàng tháng”; quỹ “tiết kiệm góp vốn xây nhà đồng đội”;…6 tháng đầu năm 2019, Hội vận động xây dựng 24 căn nhà đồng đội; 26 nhà tình nghĩa;…

Bên cạnh đó, Hội Cựu chiến binh các cấp tuyển chọn hội viên có uy tín, có khả năng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động vào lực lượng chính trị nòng cốt để thực hiện Đề án 05 của Tỉnh ủy về xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt.

Tuy nhiên, sau khi thực hiện Đề án 02 của Tỉnh ủy ảnh hưởng đến hoạt động công tác Hội ở cơ sở. Từ tháng 7/2018 đến nay, ở cấp chi hội, chi hội trưởng không còn hưởng chế độ phụ cấp nên có phần tác động đến tâm tư, tình cảm của những người làm nhiệm vụ này ở cơ sở.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được đánh giá cao những việc làm được của các cấp Hội trong thời gian qua. Tại hội nghị này, ông nêu lên một số vấn đề để Hội cần lưu ý: Đó là chú trọng duy trì, nhân rộng một số mô hình hay, có ý nghĩa trong cộng đồng; tiếp tục đoàn kết nội bộ; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền địa phương;…/.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết