Tiếng Việt | English

19/12/2019 - 16:37

Tiện ích từ Cổng dịch vụ công quốc gia

Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG) chính thức ra mắt vào chiều ngày 09/12/2019 với địa chỉ dichvucong.gov.vn. Đây là đầu mối cung cấp thông tin, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính (TTHC); tiếp nhận và xử lý những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân một cách công khai, minh bạch.

Cổng Dịch vụ công quốc gia ra đời khẳng định quyết tâm của Chính phủ trong việc đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử

Công cụ hỗ trợ đắc lực

Theo Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An - Hồ Văn Dân, từ khi Cổng DVCQG đi vào hoạt động, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn chỉ cần truy cập địa chỉ dichvucong.gov.vn với một tài khoản duy nhất là có thể đăng nhập được tất cả các Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh; theo dõi được tình trạng giải quyết, đánh giá chất lượng giải quyết và gửi phản ánh, kiến nghị mà không phụ thuộc vào thời gian, địa giới hành chính. Đồng thời, người dân, doanh nghiệp có thể tái sử dụng các thông tin đã có và tiết kiệm thời gian chuẩn bị hồ sơ, giảm đáng kể chi phí xã hội trong thực hiện TTHC, nhất là những thủ tục có liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị.

Cổng DVCQG hiện cung cấp 5 dịch vụ công thực hiện tại 63 tỉnh, thành phố (đổi giấy phép lái xe; thông báo hoạt động khuyến mại, cấp lại thẻ Bảo hiểm y tế do mất, hỏng; dịch vụ cấp điện hạ áp, dịch vụ cấp điện trung áp và tích hợp tiện ích thanh toán tiền điện) và 4 dịch vụ công thực hiện tại cấp bộ (cấp giấy phép lái xe quốc tế; đăng ký khuyến mãi; nhóm dịch vụ về cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa và nộp thuế điện tử đối với doanh nghiệp). Ngoài ra, đối với 4 địa phương đã tích hợp trong năm 2019 như TP.HCM, Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Cổng DVCQG sẽ cung cấp thêm một số dịch vụ công: