Tiếng Việt | English

12/08/2019 - 16:37

Tiết kiệm gửi góp linh hoạt

Sáng 12/8, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Chi nhánh Long An phát động Sản phẩm tiết kiệm gửi góp linh hoạt.

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh phát động Sản phẩm tiết kiệm gửi góp linh hoạt

Sản phẩm tiết kiệm gửi góp linh hoạt là sản phẩm tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn cho phép người gửi tiền nhiều lần không theo quy định trong suốt kỳ hạn gửi tiền. Ngoài ra, số tiền mỗi lần gửi không cố định, với lãi suất NHCSXH niêm yết tại từng thời điểm gửi, chỉ rút gốc và lãi 1 lần khi đến hạn, đồng thời được hưởng tiền lãi theo số tiền thực gửi với lãi suất, thời hạn tính lãi của từng lần gửi. 

Địa điểm nhận và chi trả tiền gửi tiết kiệm gửi góp linh hoạt: Trụ sở NHCSXH Chi nhánh Long An và điểm giao dịch của NHCSXH tại các xã, phường, thị trấn. Các thẻ tiết kiệm gửi góp linh hoạt mở tại các điểm giao dịch của NHCSXH tại xã, phường, thị trấn, còn những lần gửi tiết kiệm không vào ngày giao dịch xã có thể gửi tại trụ sở NHCSXH Chi nhánh Long An. 

Cán bộ ngành Ngân hàng Chính sách xã hội gửi tiền tiết kiệm hưởng ứng Sản phẩm tiết kiệm gửi góp linh hoạt

Giám đốc NHCSXH Chi nhánh Long An - Nguyễn Trọng Điệp cho biết: "Thực hiện Sản phẩm tiết kiệm gửi góp linh hoạt mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đây là sản phẩm giúp Long An nói riêng, cả nước nói chung giảm áp lực huy động vốn; giúp hộ nghèo, hộ khó khăn và các đối tượng chính sách khác có thêm nguồn vốn phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống"./.

Kim Ngọc

Chia sẻ bài viết