Tiếng Việt | English

08/12/2015 - 05:23

Tìm chút gió đông…

Đông về ta nhớ heo may

Ngẩn ngơ nghe chút lạnh đầy bờ vai

Ngỡ đông lành lạnh đêm dài

Suy tư nhớ đến lời ai thuở nào

Tiếng đông nhè nhẹ lên cao

Tìm đâu chút lạnh ướm vào nhớ mong

Ta đi gọi gió lạnh đông

Cho người xưa nhớ chiều trông gió về

Sang đông gió lạnh trăng thề

Đông ơi ta nhớ hương quê ngập lòng…..

Nguyễn Văn Kỷ
 

Chia sẻ bài viết