Tiếng Việt | English

02/08/2018 - 18:03

Tìm giải pháp tiêu thụ nông sản

Ngày 02/8, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tổ chức Hội nghị xúc tiến thương mại nhằm tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, tiêu thụ rau ứng dụng công nghệ cao.

Công ty chợ đầu mối nông sản thực phẩm ký hợp đồng ghi nhớ với hợp tác xã Rừng Dầu, hợp tác xã An Thạnh

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh ủy về chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn tái cơ cấu ngành nông nghiệp, UBND huyện xây dựng kế hoạch phát triển vùng rau ăn trái, phấn đấu đến năm 2020 toàn huyện có trên 200ha, tập trung ở các xã: Tân Mỹ, Hòa Khánh Đông, Hòa Khánh Nam, An Ninh Tây và Lộc Giang.

Hiện nay, huyện Đức Hòa vận động xây dựng được 10ha mô hình điểm và nhân rộng gần 100ha sản xuất rau ăn trái các loại. Các mô hình này đều sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh, chế phẩm sinh học, áp dụng quy trình sản xuất bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm theo hướng VietGap. Huyện vận động thành lập 4 tổ hợp tác và 2 hợp tác xã tại các xã quy hoạch vùng sản xuất rau ăn trái.

Hội nghị lắng nghe các hợp tác xã, tổ hợp tác và nông dân phản ánh những khó khăn trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm rau ứng dụng công nghệ cao. Trong đó, khó khăn chủ yếu khi tham gia sản xuất rau ăn trái ứng dụng công nghệ cao là khâu tiêu thụ sản phẩm. Hiện nay, việc thụ chủ yếu vẫn thông qua thương lái, giá bán sản phẩm chưa cao nên chưa thu hút nông dân sản xuất.

Để tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho nông dân, hội nghị dành nhiều thời gian để các doanh nghiệp trao đổi phương thức, nhu cầu thu mua, yêu cầu đối với sản phẩm và liên kết sản xuất, tiêu thụ rau trong thời gian tới giữa doanh nghiệp và người sản xuất.

Dịp này, Công ty chợ đầu mối nông sản thực phẩm ký hợp đồng ghi nhớ với hợp tác xã Rừng Dầu, hợp tác xã An Thạnh./.

Mai Nhã

Chia sẻ bài viết