Tiếng Việt | English

11/07/2018 - 20:23

Tìm hướng đi mới cho du lịch sinh thái

Chiều 11/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Phạm Văn Cảnh chủ trì cuộc Tọa đàm về Quản lý khai thác rừng đặc dụng cụm dược liệu Đồng Tháp Mười kết hợp phát triển du lịch.

Khu bảo tồn Đa dạng sinh học cây dược liệu Đồng Tháp Mười là một trong những khu du lịch thuộc nhóm sản phẩm du lịch đặc thù của tỉnh. Với 965ha rừng đặc dụng và hơn 65ha đất hành chính, dịch vụ, nuôi trồng dược liệu, Khu bảo tồn Đa dạng sinh học cây dược liệu Đồng Tháp Mười đặt nhiệm vụ hàng đầu là bảo tồn vĩnh viễn rừng tràm gió, bảo tồn nguồn gen, nghiên cứu chế biến các loại dược liệu từ cây cỏ thiên nhiên và du lịch nghỉ dưỡng.

Khu bảo tồn Đa dạng sinh học cây dược liệu Đồng Tháp Mười là một trong những khu du lịch thuộc nhóm sản phẩm du lịch đặc thù của tỉnh.(Ảnh Khu bảo tồn cung cấp)

Đánh giá thế mạnh của khu bảo tồn Đa dạng sinh học cây dược liệu Đồng Tháp Mười là địa hình có khả năng tổ chức đa dạng hoạt động du lịch sinh thái và vườn nguyên liệu cây thuốc, các diễn giả xây dựng phương án du lịch cộng đồng dễ thực hiện, không tốn quá nhiều chi phí nhưng mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân và chính quyền địa phương. Diễn giả đưa ra hình thức homestay tiết kiệm thông qua việc sử dụng nguyên liệu tại chỗ; các hoạt động giá trị gia tăng dựa trên nền tảng văn hóa địa phương, đồng thời lồng ghép du lịch cộng đồng, hướng tới du lịch có trách nhiệm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Văn Cảnh kỳ vọng khu bảo tồn Đa dạng sinh học cây dược liệu Đồng Tháp Mười nói riêng và du lịch Đồng Tháp Mười nói chung sẽ có hướng phát triển khác biệt và nổi bật trong thời gian tới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Văn Cảnh đánh giá cao các ý kiến của diễn giả trong cuộc tọa đàm. Ông kỳ vọng khu bảo tồn Đa dạng sinh học cây dược liệu Đồng Tháp Mười nói riêng và du lịch Đồng Tháp Mười nói chung sẽ có hướng phát triển khác biệt và nổi bật trong thời gian tới./.

Phương Phương

Chia sẻ bài viết