Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "Đa dạng hóa sản phẩm từ trái nhàu"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Đa dạng hóa sản phẩm từ trái nhàu

Đa dạng hóa sản phẩm từ trái nhàu 

Cập Nhật 05/12/2019

Thời gian gần đây, Hợp tác xã Dược liệu Mỹ Bình, huyện Đức Huệ bắt đầu nghiên cứu, đa dạng hóa sản phẩm từ trái nhàu phục vụ thị trường và liên kết, bao tiêu đầu ra cho nông dân trồng nhàu.

Tag: Hợp tác xã Dược liệu Mỹ Bình, Đa dạng hóa sản phẩm từ trái nhàu, sản phẩm từ trái nhàu, long an