Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "Đoàn kết"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1619

'Đoàn kết khu vực là chìa khóa để ứng phó hiệu quả với COVID-19'

'Đoàn kết khu vực là chìa khóa để ứng phó hiệu quả với COVID-19' 

Cập Nhật 24/05/2020

Giám đốc Điều hành tại Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á nhận định đoàn kết khu vực là chìa khóa để các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia ASEAN ứng phó hiệu quả với COVID-19.

Tag: Dịch Bệnh COVID 19, Các Quốc Gia Đông Nam Á, Đoàn Kết Khu Vực, Số Ca Lây Nhiễm, Long An

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc 

Cập Nhật 23/04/2020

Trong quan điểm của Bác Hồ, đại đoàn kết dân tộc được xác định là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng, phải được quán triệt trong các lĩnh vực, từ đường lối, chủ trương, chính sách đến thực tiễn.

Tag: Chủ Tịch Hồ Chí Minh, Đại Đoàn Kết Toàn Dân Tộc, Đảng Cộng Sản Việt Nam, Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, long an

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết để đẩy lùi đại dịch

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết để đẩy lùi đại dịch 

Cập Nhật 07/04/2020

Trong khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường thì tinh thần đoàn kết “thương người như thể thương thân” của dân tộc Việt Nam lại trỗi lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Tag: Phát huy, sức mạnh, đại đoàn kết, đẩy lùi đại dịch, Long An

Hiệu quả từ Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Hiệu quả từ Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh 

Cập Nhật 12/03/2020

Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được các cấp UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An tích cực triển khai thực hiện, đến nay đạt nhiều kết quả nổi bật.

Tag: Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, long an

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc 

Cập Nhật 06/11/2017

Tinh thần đoàn kết được phát huy, nhân rộng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đoàn kết được nâng tầm, biểu dương sức mạnh, cổ vũ, biểu hiện rõ nhất qua Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tag: Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày hội đại đoàn kết, long an

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu phố 3, phường 1, TP. Tân An

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu phố 3, phường 1, TP. Tân An  

Cập Nhật 03/11/2017

Ngày 03/11, Ban vận động khu phố 3, phường 1, TP. Tân An, tỉnh Long An tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2017).

Tag: Ngày hội Đại đoàn kết, đại đoàn kết, Long An, tin tức Long An, khu phố 3 phường 1, kỷ niệm 87 năm, đại đoàn kết toàn dân tộc

Tiếp tục phát huy đoàn kết, dân chủ 

Cập Nhật 18/07/2017

Đoàn kết, dân chủ được xem là vấn đề sống còn của cách mạng, là cơ sở để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, như Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Đoàn kết là sức mạnh, là then chốt của thành công”.

Tag: đoàn kết, đại đoàn kết, sức mạnh dân tộc, dân vận, mặt trận, đoàn thể, tự diễn biến, tự chuyển hóa, đảng viên, quần chúng, Long An

Thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc

Thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc 

Cập Nhật 04/08/2016

Chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc luôn được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An quan tâm thực hiện tốt, góp phần củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tag: tin tức long an, báo long an, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh long an, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc

Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ trao kinh phí xây dựng 10 căn nhà đại đoàn kết cho Long An

Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ trao kinh phí xây dựng 10 căn nhà đại đoàn kết cho Long An 

Cập Nhật 15/01/2016

Thiếu tướng Nguyễn Đoàn Kết trao kinh phí xây dựng 10 căn nhà đại đoàn kết, mỗi căn trị giá 40 triệu đồng cho hộ nghèo các huyện biên giới tỉnh Long An.

Tag: kinh phí xây nhà đại đoàn kết, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, Thiếu tướng Nguyễn Đoàn Kết, Nghĩa tình biên giới, biển đảo quê hương

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng cuộc sống mới

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng cuộc sống mới 

Cập Nhật 02/11/2015

Đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, truyền thống đoàn kết luôn được phát huy, hun đúc, kết tinh nên những thành quả to lớn như ngày nay.

Tag: đại đoàn kết, đoàn kết