Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "Cấp ủy Đảng"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 279

Ngành tổ chức xây dựng Đảng - Xứng đáng là cơ quan tham mưu đắc lực, tin cậy của cấp ủy

Ngành tổ chức xây dựng Đảng - Xứng đáng là cơ quan tham mưu đắc lực, tin cậy của cấp ủy 

Cập Nhật 14/10/2019

89 năm qua, các thế hệ cán bộ, công chức ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Long An luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nỗ lực, phấn đấu,..

Tag: Ngành tổ chức xây dựng Đảng, cấp ủy đảng, người đứng đầu, ban tổ chức Tỉnh ủy, bảo vệ chính trị nội bộ, tinh thần đoàn kết, Long An

Kỳ 2: Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương

Kỳ 2: Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương 

Cập Nhật 26/10/2017

Mô hình “Bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn (cấp xã)” đã và đang thực hiện hiệu quả ở một số xã, phường trên địa bàn tỉnh Long An.

Tag: Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã, chính quyền địa phương, đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, Long An

Mô hình “Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã”: Tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả

Mô hình “Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã”: Tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả 

Cập Nhật 25/10/2017

Tại Long An, một số ít địa phương đang duy trì mô hình “Bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã”. Là người đứng đầu cấp ủy và UBND cấp xã, họ phải thực sự là những người đủ đức, đủ tài.

Tag: Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã, Tài đức song hành, Long An

Văn phòng Tỉnh ủy Long An viết tiếp truyền thống vẻ vang 87 năm của Văn phòng cấp ủy

Văn phòng Tỉnh ủy Long An viết tiếp truyền thống vẻ vang 87 năm của Văn phòng cấp ủy 

Cập Nhật 18/10/2017

Trải qua 87 năm kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập, hoạt động của văn phòng cấp ủy luôn gắn liền với quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của Đảng. Xuyên suốt những chặng đường đấu tranh và...

Tag: kỷ niệm 87 năm, truyền thống văn phòng cấp ủy, Văn phòng Tỉnh ủy Long An, văn phòng cấp ủy, Long An

Nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết 

Cập Nhật 27/09/2017

Việc nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ loại hình cơ quan là yêu cầu cấp thiết, là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng và từng đảng viên, bảo đảm lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ

Tag: Nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết, chất lượng hoạt động của chi bộ, cấp ủy Đảng, đảng viên, lãnh đạo cơ quan, long an

Tăng cường tiếp xúc, đối thoại giữa cấp ủy Đảng với Nhân dân 

Cập Nhật 09/09/2016

Tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa bí thư cấp ủy Đảng với Nhân dân là sự cụ thể hóa phương thức “Gần dân, trọng dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.

Tag: cấp ủy, vai trò cấp uy, đối thoại với nhân dân, báo long an

Nâng tầm hoạt động cấp ủy nhiệm kỳ mới 

Cập Nhật 05/06/2015

Nâng tầm hoạt động của cấp ủy nhiệm kỳ mới là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, bảo đảm đủ sức lãnh đạo, quản lý và vận động đảng viên, quần chúng thực hiện thắng lợi nghị quyết đã đề ra.

Tag: Nâng tầm, hoạt động, cấp ủy, nhiệm kỳ, mới

Coi trọng chất lượng hoạt động của cấp ủy nhiệm kỳ mới 

Cập Nhật 04/06/2015

Để đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đổi mới và hội nhập quốc tế, các cấp ủy nhiệm kỳ mới cần nâng cao chất lượng hoạt động theo yêu cầu của Đảng đề ra...

Tag: Coi trọng, chất lượng, hoạt động, cấp ủy

Xây dựng quy chế làm việc - nâng chất hoạt động cấp ủy nhiệm kỳ mới 

Cập Nhật 03/06/2015

Bầu cử kiện toàn cấp ủy xong, phần quan trọng là phải nâng chất hoạt động cấp ủy nhiệm kỳ mới. Cấp ủy mới phải hoạt động hiệu quả, chất lượng cả nhiệm kỳ, phản ánh đúng với kỳ vọng của đảng viên và quần chúng.

Tag: Bầu cử, lựa chọn, cấp ủy, nhiệm kỳ

Để làm tốt khâu nhân sự cấp ủy 

Cập Nhật 01/06/2015

Thời gian qua, Đại hội Đảng các cấp ở cơ sở đã diễn ra, nên việc bầu cấp ủy khóa mới là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất

Tag: Đảng, cấp ủy, nhân sự, Chỉ thị 36, Đại hội