Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "Chống tham nhũng"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 295

Hỏi – đáp những quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Hỏi – đáp những quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng 

Cập Nhật 03/07/2018

Luật Phòng, chống tham nhũng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2006, được sửa đổi, bổ sung năm 2007 và năm 2012.

Tag: luật về phòng chống tham nhũng, chống tham nhũng, hỏi đáp, Long An

Hỏi – đáp những quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Hỏi – đáp những quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng 

Cập Nhật 03/07/2018

Luật Phòng, chống tham nhũng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2006, được sửa đổi, bổ sung năm 2007 và năm 2012.

Tag: luật về phòng chống tham nhũng, chống tham nhũng, hỏi đáp, Long An

Hôm nay diễn ra Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng

Hôm nay diễn ra Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng 

Cập Nhật 25/06/2018

Hội nghị sẽ đánh giá một cách sâu sắc, toàn diện những kết quả đạt được, cũng như chỉ rõ những tồn tại, hạn chế về công tác phòng, chống tham nhũng.

Tag: Hội nghị toàn quốc, công tác phòng chống tham nhũng, phòng chống tham nhũng, Long An

Cần mở rộng phạm vi phòng, chống tham nhũng trong khu vực tư

Cần mở rộng phạm vi phòng, chống tham nhũng trong khu vực tư 

Cập Nhật 13/06/2018

Đa số ý kiến tán thành với việc mở rộng dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) ra khu vực ngoài nhà nước vì cho rằng, tình hình tham nhũng khu vực ngoài nhà nước đã và đang xuất hiện.

Tag: Phòng chống tham nhũng, Dự thảo Luật phòng chống tham nhũng, Đại biểu Quốc hội, Quốc hội Việt Nam, Long An

Phòng, chống tham nhũng bằng sự quyết liệt, nghiêm minh 

Cập Nhật 09/02/2018

Phòng, chống tham nhũng là cuộc cách mạng lớn, cuộc cách mạng chống “giặc nội xâm”. Đã đến lúc, chúng ta phải tìm cho ra nguyên nhân vì sao tham nhũng vẫn còn chỗ hoạt động và phát triển để có biện pháp loại trừ.

Tag: Phòng chống tham nhũng, quyết liệt, nghiêm minh, tham nhũng, long an

Khi phòng, chống tham nhũng trở thành xu thế của xã hội 

Cập Nhật 04/08/2017

Những kết quả quan trọng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng thời gian qua và chỉ đạo của Tổng Bí thư về công tác này là định hướng quan trọng, khẳng định sự kiên quyết cũng như nhân rộng niềm tin...

Tag: phòng chống tham nhũng, xu thế xã hội, chống tham nhũng, báo chí, long an

Chống tham nhũng khu vực tư để tạo môi trường kinh doanh lành mạnh

Chống tham nhũng khu vực tư để tạo môi trường kinh doanh lành mạnh 

Cập Nhật 30/09/2016

Việt Nam hội nhập, ký nhiều cam kết bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch nên cần đặt ra vấn đề phòng, chống tham nhũng ở khu vực tư.

Tag: chống tham nhũng khu vực tư nhân, tham nhũng trong kinh doanh, luật phòng chống tham nhũng, báo long an

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc tại Long An

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc tại Long An 

Cập Nhật 05/09/2016

Đoàn Kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đến triển khai chương trình kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng tại Long An.

Tag: ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng, phòng chống tham nhũng, báo long an

Dạy học sinh chống tham nhũng: quá khó

Dạy học sinh chống tham nhũng: quá khó 

Cập Nhật 19/03/2016

Nội dung phòng chống tham nhũng được đưa vào giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đã được hai năm. Tuy nhiên, sự lúng túng, mơ hồ trong giảng dạy vấn đề trên là thực trạng chung ở nhiều nhà trường.

Tag: chống tham nhũng, phòng chống tham nhũng, vấn đề nhạy cảm, tham nhũng, báo long an

Việt - Pháp trao đổi kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng

Việt - Pháp trao đổi kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng 

Cập Nhật 09/09/2015

Tổng Thanh tra Chính phủ và đoàn cán bộ ngành Thanh tra vừa có chuyến thăm, làm việc tại CH Pháp nhằm trao đổi kinh nghiệm phòng chống tham nhũng.

Tag: phòng chống tham nhũng, Tổng Thanh tra Chính phủ, Huỳnh Phong Tranh, trao đổi kinh nghiệm, phòng chống tham nhũng, Cộng hòa Pháp