Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 10"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 31

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 13: Tập trung bàn giải pháp thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 13: Tập trung bàn giải pháp thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển 

Cập Nhật 09/10/2018

Ngày 09/10, tại Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An khóa X, các đại biểu chia tổ thảo luận tập trung phân tích, làm rõ những tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tag: Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 13, Tập trung bàn giải pháp thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển, Long An

Long An khai mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 13

Long An khai mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 13 

Cập Nhật 09/10/2018

Sáng 09/10, Tỉnh ủy Long An khai mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 13 nhằm sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tag: Long An khai mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 13, Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 13, Long An

TP.Tân An: 3 tháng cuối năm 2018 tập trung các công trình xây dựng cơ bản

TP.Tân An: 3 tháng cuối năm 2018 tập trung các công trình xây dựng cơ bản 

Cập Nhật 04/10/2018

Ngày 04/10, Thành ủy Tân An, tỉnh Long An tổ chức Hội nghị Thành ủy lần thứ 21 nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Thành ủy 9 tháng năm 2018, đề ra nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm.

Tag: Thành ủy Tân An, hội nghị Thành ủy lần thứ 21, Long An

Năm 2018, Long An phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 9,4%

Năm 2018, Long An phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 9,4% 

Cập Nhật 06/12/2017

Sau 1,5 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, Hội nghị lần thứ 10 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An (khóa X) thống nhất, thông qua 21 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết (NQ) Tỉnh ủy năm 2018.

Tag: Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 10, Đề án sắp xếp, tinh gọn hệ thống chính trị, Long An

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 10: Thống nhất 21 chỉ tiêu chủ yếu năm 2018

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 10: Thống nhất 21 chỉ tiêu chủ yếu năm 2018 

Cập Nhật 05/12/2017

Sau 1,5 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, Hội nghị lần thứ 10 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An (khóa X) bế mạc vào sáng ngày 05/12 và thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Tag: Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 10, Đề án sắp xếp, tinh gọn hệ thống chính trị, Long An

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 10: Thảo luận Đề án sắp xếp, tinh gọn hệ thống chính trị

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 10: Thảo luận Đề án sắp xếp, tinh gọn hệ thống chính trị 

Cập Nhật 04/12/2017

Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả... là một trong những nội dung quan trọng được các đại biểu tập trung thảo luận tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 10.

Tag: Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 10, Đề án sắp xếp, tinh gọn hệ thống chính trị, Long An

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 10: Tập trung thảo luận 5 nội dung quan trọng

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 10: Tập trung thảo luận 5 nội dung quan trọng 

Cập Nhật 04/12/2017

Sáng ngày 04/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An (khóa X) tổ chức Hội nghị lần thứ 10, thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2017, cho ý kiến phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Tag: long an, báo long an, hội nghị tỉnh ủy lần thứ 10, nghị quyết tỉnh ủy, kinh tế. xã hội

Bí thư Tỉnh ủy định hướng 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm

Bí thư Tỉnh ủy định hướng 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 

Cập Nhật 12/10/2017

Ngày 12/10, Hội nghị Tỉnh ủy Long An lần thứ 9, khóa X phân tích những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân, xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong 3 tháng cuối năm.

Tag: Hội nghị Tỉnh ủy Long An lần thứ 9 khóa X, Bí thư Tỉnh ủy Long An, Phạm Văn Rạnh

Hội nghị Tỉnh ủy Long An lần thứ 5 - khóa X: Quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016

Hội nghị Tỉnh ủy Long An lần thứ 5 - khóa X: Quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016 

Cập Nhật 07/10/2016

Sáng 7/10, Tỉnh ủy Long An khóa X tổ chức hội nghị lần thứ 5 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016.

Tag: bí thư tỉnh ủy, phạm văn rạnh, hội nghị tỉnh ủy long an lần thứ 5

Các giải pháp hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2015

Các giải pháp hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2015   

Cập Nhật 03/10/2015

Sáng 3-10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An (khóa IX) tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 22.

Tag: Hội nghị Ban chấp hành tỉnh Long An, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An, Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 22