Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "Nhà máy Thép TVP"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 2

Kinh tế Long An đang bước vào quỹ đạo phát triển mới

Kinh tế Long An đang bước vào quỹ đạo phát triển mới 

Cập Nhật 11/10/2018

Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2016-2017 của tỉnh Long An đạt khoảng 9,29% và 6 tháng đầu năm 2018, tăng trưởng kinh tế đạt 10,96%.

Tag: Nhà máy Thép TVP, công nghiệp, tăng trưởng kinh tế, xuất khẩu, nông sản, ngành thép, cá tra, thanh long, đầu tư hạ tầng, Long An

Kinh tế đang bước vào quỹ đạo phát triển mới

Kinh tế đang bước vào quỹ đạo phát triển mới 

Cập Nhật 11/10/2018

Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2016-2017 của tỉnh Long An đạt khoảng 9,29% và 6 tháng đầu năm 2018, tăng trưởng kinh tế đạt 10,96%.

Tag: Nhà máy Thép TVP, công nghiệp, tăng trưởng kinh tế, xuất khẩu, nông sản, ngành thép, cá tra, thanh long, đầu tư hạ tầng, Long An