Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "Phổ biến"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1102

Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng đi vào chiều sâu

Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng đi vào chiều sâu 

Cập Nhật 09/11/2017

Bằng nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật (PL), công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực.

Tag: Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Long An, Tiết pháp luật, Long An

Nâng cao hiệu quả hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật

Nâng cao hiệu quả hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật 

Cập Nhật 09/11/2017

Những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật luôn được các cấp, các ngành quan tâm và tổ chức thực hiện, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Tag: phổ biến, giáo dục pháp luật, ngày pháp luật, Long An

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng đi vào chiều sâu

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng đi vào chiều sâu 

Cập Nhật 20/10/2016

Từ khi Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật được Quốc hội thông qua và có hiệu lực ngày 1/1/2013, các chủ trương, chính sách, các văn bản quy phạm PL được phổ biến kịp thời dưới nhiều hình thức.

Tag: công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, phổ biến pháp luật, báo long an

Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

Cập Nhật 24/08/2016

Những năm qua, Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần làm cho nội dung pháp luật thấm sâu vào nhận thức của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân.

Tag: đồn biên phòng mỹ thạnh tây, đức huệ, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, bộ đội biên phòng, tin tức long an, báo long an

Thủ Thừa qua 3 năm thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Thủ Thừa qua 3 năm thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

Cập Nhật 09/08/2016

Thời gian qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An có những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

Tag: tin tức long an, báo long an, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, huyện thủ thừa

Thanh tra tỉnh phổ biến đề án 1 – 1133 của Thủ tướng Chính phủ

Thanh tra tỉnh phổ biến đề án 1 – 1133 của Thủ tướng Chính phủ 

Cập Nhật 11/06/2016

Chiều ngày 10-6, Thanh tra tỉnh Long An tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo thực hiện Đề án 1 – 1133 của Thủ tướng Chính phủ tại huyện Tân Trụ...

Tag: Đề án 1-1133, phổ biến, giáo dục pháp luật, phổ biến pháp luật, thanh tra tỉnh long an, phổ biến pháp luật ở tân trụ, tin tức long an, báo long an

Cần Giuộc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

Cập Nhật 22/09/2015

Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Nguyễn Văn Lâm làm Trưởng đoàn đến huyện Cần Giuộc kiểm tra công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015.

Tag: Cần Giuộc, phổ biến, giáo dục pháp luật, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Nguyễn Văn Lâm

Hội thảo tham vấn Kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu

Hội thảo tham vấn Kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu 

Cập Nhật 12/08/2015

Kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu tỉnh Long An giai đoạn 2015-2020 đánh giá mức độ tác động của biến đổi khí hậu và đề xuất các giải pháp giảm thiểu thiệt hại và thích ứng biến đổi khí hậu.

Tag: Hội thảo tham vấn, Kế hoạch hành động, ứng phó biến đổi khí hậu, tác động của biến đổi khí hậu, khí hậu

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới 

Cập Nhật 04/06/2015

Ban Chỉ đạo Đề án 03-1133 tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết ĐA "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới” giai đoạn 2013-2016"...

Tag: phổ biến, giáo dục, pháp luật, cán bộ, nhân dân, biên giới, đề án, 03-1133