Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "VietgGap"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Vùng hạ Long An: Xây dựng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng theo hướng VietgGap

Vùng hạ Long An: Xây dựng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng theo hướng VietgGap 

Cập Nhật 20/07/2015

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã hỗ trợ Trung tâm Khuyến nông Long An xây dựng 5 mô hình trình diễn nuôi tôm thẻ chân trắng áp dụng quy trình VietGAP tại xã Phước Vĩnh Tây (3 điểm) và xã Phước Lại (2 điểm), huyện Cần Giuộc...

Tag: mô hình, nuôi tôm thẻ chân trắng, VietgGap