Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "cán bộ"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 4129

Rèn đức, luyện tài đối với cán bộ trẻ 

Cập Nhật 20/03/2018

Công tác cán bộcán bộ luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, nhất là cán bộ trẻ - nguồn nhân lực tương lai kế thừa, đảm đương trọng trách lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành trong tình hình mới.

Tag: cán bộ trẻ, công tác cán bộ, rèn đức, luyện tài, chuyên môn, vừa hồng vừa chuyên, Long An

Trung ương xây dựng đề án về đội ngũ cán bộ cấp chiến lược

Trung ương xây dựng đề án về đội ngũ cán bộ cấp chiến lược 

Cập Nhật 08/02/2018

Đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, thuộc diện quản lý của Bộ Chính trị, Ban Bí thư có khoảng 610 người.

Tag: Phạm Minh Chính, công tác cán bộ, chiến lược cán bộ, quy hoạch cán bộ, quy hoạch cấp chiến lược, cán bộ quản lý, Long An

Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm cán bộ ứng cử

Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm cán bộ ứng cử 

Cập Nhật 21/12/2017

Ngày 19/12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 105-QĐ/TW của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Tag: Tuyển dụng, Bổ nhiệm cán bộ, Tuyển dụng công chức, Thi tuyển công chức, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thạnh Hóa quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ sở

Thạnh Hóa quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ sở 

Cập Nhật 06/12/2017

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Cán bộ là cái gốc của công việc”; “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hay kém”. Lời dặn của Bác luôn có giá trị.

Tag: cán bộ cơ sở, công tác cán bộ, trình độ cán bộ, Ủy ban kiểm tra, Thạnh Hóa, Long An

“Kỷ luật cán bộ không khỏi đau xót nhưng rất cần thiết“

“Kỷ luật cán bộ không khỏi đau xót nhưng rất cần thiết“ 

Cập Nhật 12/10/2017

GS Hoàng Chí Bảo cho rằng, việc kỷ luật cán bộ không khỏi đau xót, nhưng lại rất cần thiết, cảnh tỉnh chung đối với tất cả cán bộ, đảng viên.

Tag: GS Hoàng Chí Bảo, Kỷ luật cán bộ, rất cần thiết, cán bộ đảng viên, Hội nghị lần thứ 6, long an

Thẳng thắn nhìn lại những “khoảng tối” trong công tác cán bộ

Thẳng thắn nhìn lại những “khoảng tối” trong công tác cán bộ 

Cập Nhật 08/10/2017

Sau án kỷ luật với ông Nguyễn Xuân Anh và xử lý hàng loạt cán bộ, cần nhìn vào những "khoảng tối" trong công tác cán bộ...

Tag: Nguyễn Xuân Anh, nhìn lại công tác cán bộ, rút kinh nghiệm từ vụ Nguyễn Xuân Anh, bố trí cán bộ trẻ, thực hiện công tác cán bộ, Long An

Công tác cán bộ: Cần có “thước chuẩn” để đánh giá cán bộ

Công tác cán bộ: Cần có “thước chuẩn” để đánh giá cán bộ 

Cập Nhật 12/11/2016

Do chưa có quy chế về nhận xét, đánh giá cán bộ nên việc nhận xét, đánh giá cán bộ còn mang nặng định tính, chưa có định lượng cụ thể

Tag: công tác cán bộ, đánh giá cán bộ, quy hoạch cán bộ, nghị quyết hội nghị trung ương 4, luân chuyển cán bộ, xây dựng đảng, long an

UBND tỉnh Long An công bố các Quyết định về công tác cán bộ

UBND tỉnh Long An công bố các Quyết định về công tác cán bộ 

Cập Nhật 10/11/2016

Sáng ngày 10/11/2016, tại trụ sở UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Trần Văn Cần chủ trì cuộc họp triển khai các Quyết định về công tác cán bộ.

Tag: tỉnh long an, triển khai công tác cán bộ, bổ nhiệm cán bộ, điều đồng cán bộ, quyết định cán bộ, long an tổ chức cán bộ, long an

Về luân chuyển cán bộ 

Cập Nhật 10/08/2015

Luân chuyển cán bộ không chỉ nhằm đào tạo, rèn luyện cán bộ mà còn giúp cho các địa phương tăng thêm nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Tag: luân chuyển cán bộ, cán bộ, luân chuyển

Xây dựng cán bộ từ cơ sở có tâm, có tầm 

Cập Nhật 04/08/2015

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Cán bộ là cái gốc của công việc, công việc thành hay bại đều do cán bộ tốt hay kém”.

Tag: Xây dựng cán bộ, cán bộ cơ sở, cán bộ có tâm, có tầm