Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "cấp ủy"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 715

Ban Tổ chức Trung ương: Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy những người không bảo đảm tiêu chuẩn

Ban Tổ chức Trung ương: Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy những người không bảo đảm tiêu chuẩn 

Cập Nhật 16/07/2020

Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy những người không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, không xứng đáng nhưng cũng không bỏ sót những cán bộ thật sự có đức, có tài, có uy tín trong Đảng và nhân dân.

Tag: Ban Tổ chức Trung ương, nhân sự đại hội XIII, cấp ủy, không xứng đáng, Đảng, nhân dân, long an

Phải trách nhiệm trong lựa chọn nhân sự cấp ủy 

Cập Nhật 22/05/2020

Cấp ủy Đảng là cơ quan lãnh đạo của Đảng giữa 2 kỳ đại hội, là hạt nhân, trung tâm đoàn kết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Tag: Cấp ủy Đảng, đại hội, trung tâm đoàn kết, lãnh đạo, nhiệm vụ chính trị, long an

Những chủ tịch công đoàn là cấp ủy viên cơ sở tiêu biểu

Những chủ tịch công đoàn là cấp ủy viên cơ sở tiêu biểu 

Cập Nhật 19/03/2020

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị biểu dương 90 cấp ủy viên là chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, trong đó, Long An có 4 người.

Tag: Những chủ tịch công đoàn là cấp ủy viên cơ sở tiêu biểu, chủ tịch công đoàn là cấp ủy viên cơ sở, tiêu biểu, long an

Mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã phù hợp thực tiễn

Mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã phù hợp thực tiễn 

Cập Nhật 24/10/2019

Cuối năm 2017, Long An có 3 xã thực hiện mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã. Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy nhân rộng mô hình, 2 năm qua, có 20% số xã thực hiện mô hình này.

Tag: Mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã, Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND cấp xã, Long an

Kỳ 2: Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương

Kỳ 2: Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương 

Cập Nhật 26/10/2017

Mô hình “Bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn (cấp xã)” đã và đang thực hiện hiệu quả ở một số xã, phường trên địa bàn tỉnh Long An.

Tag: Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã, chính quyền địa phương, đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, Long An

Mô hình “Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã”: Tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả

Mô hình “Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã”: Tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả 

Cập Nhật 25/10/2017

Tại Long An, một số ít địa phương đang duy trì mô hình “Bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã”. Là người đứng đầu cấp ủy và UBND cấp xã, họ phải thực sự là những người đủ đức, đủ tài.

Tag: Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã, Tài đức song hành, Long An

Văn phòng Tỉnh ủy Long An viết tiếp truyền thống vẻ vang 87 năm của Văn phòng cấp ủy

Văn phòng Tỉnh ủy Long An viết tiếp truyền thống vẻ vang 87 năm của Văn phòng cấp ủy 

Cập Nhật 18/10/2017

Trải qua 87 năm kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập, hoạt động của văn phòng cấp ủy luôn gắn liền với quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của Đảng. Xuyên suốt những chặng đường đấu tranh và...

Tag: kỷ niệm 87 năm, truyền thống văn phòng cấp ủy, Văn phòng Tỉnh ủy Long An, văn phòng cấp ủy, Long An

Văn phòng Tỉnh ủy làm tốt công tác tham mưu, phục vụ lãnh đạo của cấp ủy

Văn phòng Tỉnh ủy làm tốt công tác tham mưu, phục vụ lãnh đạo của cấp ủy 

Cập Nhật 13/10/2017

Chiều ngày 13/10, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Long An - Nguyễn Bá Luân chủ trì Hội nghị trực tuyến giao ban Văn phòng cấp ủy với các huyện, thị, thành ủy.

Tag: Văn phòng Tỉnh ủy Long An, công tác tham mưu, phục vụ lãnh đạo của cấp ủy, Giao ban Văn phòng cấp ủy năm 2017, Long An

Văn phòng cấp ủy trong tỉnh Long An: Trung thành, tận tụy, đoàn kết, sáng tạo

Văn phòng cấp ủy trong tỉnh Long An: Trung thành, tận tụy, đoàn kết, sáng tạo 

Cập Nhật 01/03/2017

Phát huy truyền thống, thời gian qua, hệ thống Văn phòng cấp ủy trong tỉnh Long An hoàn thành khối lượng công việc lớn, đạt chất lượng cao, đáp ứng tốt yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

Tag: văn phòng cấp ủy trong tỉnh long an, hội nghị công tác văn phòng cấp ủy, văn phòng cấp ủy, long an

Xây dựng quy chế làm việc - nâng chất hoạt động cấp ủy nhiệm kỳ mới 

Cập Nhật 03/06/2015

Bầu cử kiện toàn cấp ủy xong, phần quan trọng là phải nâng chất hoạt động cấp ủy nhiệm kỳ mới. Cấp ủy mới phải hoạt động hiệu quả, chất lượng cả nhiệm kỳ, phản ánh đúng với kỳ vọng của đảng viên và quần chúng.

Tag: Bầu cử, lựa chọn, cấp ủy, nhiệm kỳ