Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "giáo dục pháp luật"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 136

Phổ biến giáo dục pháp luật ngày càng đi vào chiều sâu

Phổ biến giáo dục pháp luật ngày càng đi vào chiều sâu 

Cập Nhật 30/10/2019

Bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đã và đang phát huy hiệu quả.

Tag: phổ biến giáo dục pháp luật, pháp luật và cuộc sống, đưa pháp luật vào cuộc sống, tủ sách pháp luật, Long Thạnh, Thủ Thừa, Long An

Nhiều mô hình hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Nhiều mô hình hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

Cập Nhật 14/03/2019

Từ những mô hình, cách làm mới trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào đời sống xã hội.

Tag: mô hình hiệu quả, điểm sáng pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật, phiên tòa giả định, Sở tư pháp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, Long An

Xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

Cập Nhật 14/02/2019

Thời gian qua, nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong cộng đồng.

Tag: giáo dục pháp luật, phổ biến pháp luật, tủ sách pháp luật, nhu cầu người dân, truyền thông lồng ghép, ứng xử cộng đồng, ổn định trật tự địa bàn, Long An

Long An chú trọng phổ biến, giáo dục pháp luật

Long An chú trọng phổ biến, giáo dục pháp luật 

Cập Nhật 19/12/2018

Thời gian qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật luôn được chú trọng đẩy mạnh trên toàn tỉnh Long An.

Tag: pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật, tủ sách pháp luật, sở tư pháp, long an

Hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong học đường

Hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong học đường 

Cập Nhật 22/03/2018

Ngành giáo dục luôn xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, là cầu nối đưa pháp luật vào cuộc sống.

Tag: giáo dục pháp luật trong học đường, giáo dục pháp luật, Long An

Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng đi vào chiều sâu

Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng đi vào chiều sâu 

Cập Nhật 09/11/2017

Bằng nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật (PL), công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực.

Tag: Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Long An, Tiết pháp luật, Long An

Nâng cao hiệu quả hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật

Nâng cao hiệu quả hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật 

Cập Nhật 09/11/2017

Những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật luôn được các cấp, các ngành quan tâm và tổ chức thực hiện, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Tag: phổ biến, giáo dục pháp luật, ngày pháp luật, Long An

Cần sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành trong phổ biến, giáo dục pháp luật

Cần sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành trong phổ biến, giáo dục pháp luật 

Cập Nhật 14/12/2016

Ngày 14/12, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An tổ chức hội nghị Tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường giai đoạn 2013-2016 và công tác giáo dục an toàn giao thông năm học 2016.

Tag: cần sự phối hợp đồng bộ của các cấp các ngành, công tác phổ biến giáo dục pháp luật, giáo dục an toàn giao thông, sở giáo dục và đào tạo, long an

Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

Cập Nhật 24/08/2016

Những năm qua, Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần làm cho nội dung pháp luật thấm sâu vào nhận thức của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân.

Tag: đồn biên phòng mỹ thạnh tây, đức huệ, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, bộ đội biên phòng, tin tức long an, báo long an