Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "hoàn thành khối lượng lớn công việc"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 2

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng hoàn thành khối lượng lớn công việc với chất lượng ngày càng nâng lên

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng hoàn thành khối lượng lớn công việc với chất lượng ngày càng nâng lên 

Cập Nhật 25/12/2019

Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Tag: tổ chức xây dựng đảng, hoàn thành khối lượng lớn công việc, chất lượng ngày càng nâng lên, ban tổ chức, tổng kết, hội nghị trực tuyến, long an

Văn phòng cấp ủy trong tỉnh Long An: Trung thành, tận tụy, đoàn kết, sáng tạo

Văn phòng cấp ủy trong tỉnh Long An: Trung thành, tận tụy, đoàn kết, sáng tạo 

Cập Nhật 01/03/2017

Phát huy truyền thống, thời gian qua, hệ thống Văn phòng cấp ủy trong tỉnh Long An hoàn thành khối lượng công việc lớn, đạt chất lượng cao, đáp ứng tốt yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

Tag: văn phòng cấp ủy trong tỉnh long an, hội nghị công tác văn phòng cấp ủy, văn phòng cấp ủy, long an