Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "kỷ luật cán bộ về hưu"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 6

Sẽ cắt quyền lợi vật chất với quan chức nghỉ hưu bị kỷ luật xóa chức vụ

Sẽ cắt quyền lợi vật chất với quan chức nghỉ hưu bị kỷ luật xóa chức vụ 

Cập Nhật 24/10/2019

Cán bộ vi phạm ngoài việc bị xóa tư cách chức vụ còn phải chịu hệ quả kèm theo, như cắt một số quyền lợi về vật chất mà người đó được hưởng.

Tag: kỷ luật cán bộ nghỉ hưu, giáng chức, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội, cán bộ, Long an

Quy định xử lý cán bộ về hưu có vi phạm, ghi nhận xoá tư cách chức vụ

Quy định xử lý cán bộ về hưu có vi phạm, ghi nhận xoá tư cách chức vụ 

Cập Nhật 17/04/2019

Tuỳ mức độ vi phạm, cán bộ đã nghỉ hưu hay chuyển công tác có vi phạm bị kỷ luật từ khiển trách đến xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm.

Tag: Phiên họp thứ 33, Xử lý cán bộ về hưu, kỷ luật cán bộ, luật công chức, luật viên chức, Quốc hội, Long An

“Thủ trưởng nào bị tố cáo thì phải soi xét lại mình”

“Thủ trưởng nào bị tố cáo thì phải soi xét lại mình” 

Cập Nhật 14/03/2017

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh điều này khi nêu quan điểm cho rằng các tố cáo nặc danh mà có nội dung cụ thể, rõ ràng thì cần được xem xét.

Tag: Luật tố cáo, kỷ luật cán bộ về hưu, tố cáo nặc danh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, long an

Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục thảo luận việc kỷ luật cán bộ nghỉ hưu

Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục thảo luận việc kỷ luật cán bộ nghỉ hưu 

Cập Nhật 20/01/2017

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục thảo luận dự thảo Nghị quyết về xử lý kỷ luật đối với các cán bộ, công chức đã nghỉ hưu tại phiên họp sau.

Tag: Phiên họp thứ 6 Ủy ban Thường vụ Quốc hội, kỷ luật công chức đã nghỉ hưu, kế hoạch đầu tư công, long an

Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận việc kỷ luật cán bộ về hưu

Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận việc kỷ luật cán bộ về hưu 

Cập Nhật 05/01/2017

Dự thảo Nghị quyết về việc xử lý kỷ luật đối với các cán bộ, công chức đã nghỉ hưu sẽ được trình Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 6.

Tag: sẽ thảo luận việc kỷ luật cán bộ về hưu, thường vụ quốc hội, quốc hội, kỷ luật cán bộ công chức

Nghị quyết xử lý kỷ luật cán bộ nghỉ hưu sẽ trình Thường vụ Quốc hội

Nghị quyết xử lý kỷ luật cán bộ nghỉ hưu sẽ trình Thường vụ Quốc hội 

Cập Nhật 15/12/2016

Dự thảo Nghị quyết về việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ hưu đang được Chính phủ nghiên cứu để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tag: Kỷ luật cán bộ về hưu, Tổng thư ký Nguyễn Hạnh Phúc, kỷ luật Vũ Huy Hoàng, long an