Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "tự hào dân tộc"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 60

Tự hào dáng đứng Việt Nam 

Cập Nhật 08/05/2020

Trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước, dân tộc ta đã viết nên những trang sử hào hùng, đưa đất nước ngày càng phát triển bền vững và hội nhập quốc tế sâu, rộng.

Tag: dựng nước, giữ nước, dân tộc, trang sử hào hùng, đất nước, hội nhập quốc tế, long an

Tự hào nhưng không ngủ quên trên vòng nguyệt quế 

Cập Nhật 05/05/2020

Từ ngày Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đã giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đất nước ngày càng phát triển.

Tag: Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp cách mạng, dân tộc, long an

Báo Sài Gòn Giải Phóng: Vững vàng bước vào tuổi 45

Báo Sài Gòn Giải Phóng: Vững vàng bước vào tuổi 45 

Cập Nhật 20/06/2019

Cụm từ “Sài Gòn giải phóng” đồng nghĩa với “hòa bình, thống nhất và phát triển”; đồng nghĩa với “tự hào dân tộc”, với “nhân văn, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Tag: Báo Sài Gòn Giải Phóng, hòa bình, thống nhất, tự hào dân tộc, người làm báo, báo chí cách mạng Việt Nam, cạnh tranh thông tin, Long An

Bộ GD-ĐT lý giải chỉ chọn 6 tác phẩm Ngữ văn học bắt buộc

Bộ GD-ĐT lý giải chỉ chọn 6 tác phẩm Ngữ văn học bắt buộc 

Cập Nhật 24/01/2018

Trong chương trình giáo dục phổ thông mới, chỉ bắt buộc chọn 6 tác phẩm Ngữ văn có vị trí về tư tưởng yêu nước, tự hào dân tộc...

Tag: Bộ GD-ĐT, tác phẩm Ngữ văn, tư tưởng yêu nước, tự hào dân tộc, long an

Giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho học sinh

Giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho học sinh 

Cập Nhật 17/09/2017

Giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ luôn được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đặc biệt quan tâm và xây dựng nhiều phương án phối hợp, thực hiện.

Tag: lòng yêu nước, công tác Đoàn, đoàn thanh niên, Tỉnh đoàn, giáo dục thanh thiếu niên, Long An

Ý nghĩa từ chuyến Về nguồn

Ý nghĩa từ chuyến Về nguồn 

Cập Nhật 24/05/2017

Hoạt động Về nguồn góp phần nâng cao nhận thức của học sinh về lòng tự hào dân tộc và tình yêu quê hương, đất nước.

Tag: về nguồn, giáo dục giới trẻ, truyền thống, yêu nước, tinh thần dân tộc, Vàm Nhựt Tảo, tương đài Long An trung dũng kiên cường, Long An

Tự hào truyền thống dân tộc

Tự hào truyền thống dân tộc 

Cập Nhật 27/04/2017

Những ngày tháng 4 lịch sử, bao trái tim người Việt luôn nhớ về chiến thắng vẻ vang của dân tộc làm nên ngày 30/4 lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tag: Tự hào truyền thống dân tộc, bạn nhỏ, 30/4, 1/5, gương sáng, ông tôi, chú hưng, long an

Đạo lý cội nguồn, nguồn lực cho dân tộc Việt Nam mãi trường tồn

Đạo lý cội nguồn, nguồn lực cho dân tộc Việt Nam mãi trường tồn 

Cập Nhật 05/04/2017

Thông qua ngày Giỗ Tổ, tổ tiên ta còn có hoài bão muốn nhắc nhở hậu thế những kế sách giữ nước, an dân. Mấy ngàn năm trông coi và gìn giữ, đánh giặc và dựng xây, Đền Hùng trở thành biểu tượng của tinh thần dân tộc...

Tag: Đạo lý cội nguồn, nguồn lực, dân tộc việt nam, giỗ tổ hùng vương, uống nước nhớ nguồn, niềm tự hào dân tộc, hướng về cội nguồn, long an

Giỗ Tổ Hùng Vương - Nét đẹp của dân tộc Việt 

Cập Nhật 04/04/2017

Hàng năm, cứ đến mùng 10 tháng 3 âm lịch, những người con nước Việt lại nô nức và hướng về ngày Giỗ Tổ. Đây là ngày hội truyền thống của dân tộc nhằm tưởng nhớ công ơn các vua Hùng có công dựng nước...

Tag: Giỗ Tổ Hùng Vương, nét đẹp của dân tộc Việt, đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, vua hùng, niềm tự hào dân tộc, long an

Bảo tồn và phát triển di sản văn hóa phi vật thể là bảo vệ hồn dân tộc

Bảo tồn và phát triển di sản văn hóa phi vật thể là bảo vệ hồn dân tộc 

Cập Nhật 23/02/2016

Bản sắc dân tộc là vấn đề quan trọng được mỗi quốc gia quan tâm bảo vệ như một niềm tự tôn dân tộc.

Tag: vấn đề, sự kiện, bản sắc dân tộc, tự hào dân tộc, Báo Long An