Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "tiếp nhận ý kiến doanh nghiệp"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Long An mở số điện thoại và cử công chức làm đầu mối tiếp nhận ý kiến doanh nghiệp

Long An mở số điện thoại và cử công chức làm đầu mối tiếp nhận ý kiến doanh nghiệp 

Cập Nhật 13/03/2018

Nhằm nắm bắt và giải quyết kịp thời những ý kiến của doanh nghiệp, Văn phòng UBND tỉnh cử công chức làm đầu mối và mở số điện thoại tiếp nhận ý kiến doanh nghiệp.

Tag: Long An, mở đường dây nóng, công chức, tiếp nhận ý kiến doanh nghiệp, Chuur tịch UBND tỉnh, Trần Văn Cần