Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "tinh gọn bộ máy của đảng"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 16

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở 

Cập Nhật 24/01/2019

Hệ thống chính trị cơ sở có vai trò rất quan trọng trong việc tổ chức, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước,...

Tag: cán bộ cơ sở, chất lượng đào tạo, năng lực chuyên môn, đủ tiêu chuẩn, tinh gọn bộ máy, Long An

Cần Đước: Mô hình Bí thư đồng thời là Chủ tịch xã, thị trấn bước đầu phát huy hiệu quả

Cần Đước: Mô hình Bí thư đồng thời là Chủ tịch xã, thị trấn bước đầu phát huy hiệu quả 

Cập Nhật 11/12/2018

Thực hiện Đề án 02 của Tỉnh ủy về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tại Cần Đước, mô hình Bí thư đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã, thị trấn được triển khai...

Tag: Cần Đước, Mô hình Bí thư đồng thời là Chủ tịch, phát huy hiệu quả, Đề án 02, tinh gọn bộ máy, Long An

Quyết liệt sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy

Quyết liệt sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy 

Cập Nhật 11/10/2018

Tỉnh ủy, UBND tỉnhLong An và các cấp, các ngành trong tỉnh đang quyết liệt thực hiện việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Tag: tinh gọn tổ chức bộ máy, đề án 02, Tỉnh ủy, đơn vị sự nghiệp, hệ thống chính trị, sáp nhập, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải, Long An

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng - Phát huy truyền thống, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng - Phát huy truyền thống, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ 

Cập Nhật 10/10/2018

Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, trải qua 88 năm hình thành và phát triển, công tác Tổ chức xây dựng Đảng luôn gắn liền với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng.

Tag: Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, Phát huy truyền thống, hoàn thành tốt nhiệm vụ, tinh gọn bộ máy, đề án 02, Long An

Cuộc cách mạng về mặt tổ chức của lực lượng công an nhân dân

Cuộc cách mạng về mặt tổ chức của lực lượng công an nhân dân 

Cập Nhật 23/08/2018

Tinh gọn bộ máy công an được coi là “một cuộc cách mạng về mặt tổ chức” thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và cả hệ thống chính trị.

Tag: Công an nhân dân, Sắp xếp bộ máy công an, Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh, tin giản biên chế, nhiệm vụ trong tình hình mới, Long An

Kiến Tường: Chủ động sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy

Kiến Tường: Chủ động sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy 

Cập Nhật 25/07/2018

Việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của thị xã Kiến Tường, bước đầu đạt kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tag: Kiến Tường, chủ động sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, Đề án 02, Long An

Lấy ý kiến đóng góp về công tác tổ chức, tinh gọn bộ máy của các cơ quan Đảng

Lấy ý kiến đóng góp về công tác tổ chức, tinh gọn bộ máy của các cơ quan Đảng 

Cập Nhật 13/06/2018

Ban Tổ chức Trung ương tổ chức góp ý dự thảo sửa đổi một số văn bản về tổ chức, bộ máy và quy định của Bộ Chính trị về trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp và cán bộ, đảng viên trong phòng, chống chạy chức, chạy quyền.

Tag: Hội nghị công tác cán bộ, công tác tổ chức, tinh gọn bộ máy, các cơ quan Đảng, Long An

Dự thảo nghị định Chính phủ: Sáp nhập, sẽ giảm tối thiểu 46 sở

Dự thảo nghị định Chính phủ: Sáp nhập, sẽ giảm tối thiểu 46 sở 

Cập Nhật 19/04/2018

Theo dự thảo Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh thay thế Nghị định số 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ đang được Bộ Nội vụ lấy ý kiến góp ý, tổ chức các sở sẽ được sắp xếp, hoàn thiện theo hướng tinh gọn.

Tag: Thiết bị văn phòng, Nghị định của Chính phủ, Bộ Nội vụ, Sở ngành, Sáp nhập, tinh gọn bộ máy, Long An, sắp xếp tổ chức bộ máy

Mong muốn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực

Mong muốn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực 

Cập Nhật 10/10/2017

Những ngày qua, Hội nghị TW 6 (khóa XII) đề cập đến nhiều vấn đề, nội dung quan trọng. Phóng viên Báo Long An lược ghi một vài ý kiến xung quanh công tác cán bộ, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn...

Tag: Hội nghị TW 6, Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư, Nguyễn Phú Trọng, công tác cán bộ, hệ thống chính trị, Long An

Khắc phục tình trạng chồng chéo trong hoạt động của các cơ quan Đảng

Khắc phục tình trạng chồng chéo trong hoạt động của các cơ quan Đảng 

Cập Nhật 18/03/2017

Ông Phạm Minh Chính đề nghị có biện pháp khắc phục tình trạng chồng chéo trong tổ chức, hoạt động của đảng ủy với ban cán sự đảng ở các bộ, ngành, đoàn thể TƯ, địa phương hiện nay...

Tag: tinh gọn bộ máy của đảng, hệ thống chính trị, cơ cấu tổ chức, tinh giản biên chế, ban cán sự đảng, ban tổ chức trung ương, phạm minh chính, long an