Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "tinh gọn bộ máy"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 41

Mộc Hóa nỗ lực sắp xếp, tinh gọn bộ máy

Mộc Hóa nỗ lực sắp xếp, tinh gọn bộ máy 

Cập Nhật 20/09/2018

Với quyết tâm cao cùng những giải pháp sáng tạo, chắc chắn rằng thời gian tới, huyện Mộc Hóa sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực trong sắp xếp, tinh giản bộ máy, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.

Tag: Mộc Hóa, sắp xếp, tinh gọn bộ máy, Đề án 02, Long An

Tinh gọn bộ máy hoạt động - Bước đầu phát huy hiệu quả

Tinh gọn bộ máy hoạt động - Bước đầu phát huy hiệu quả 

Cập Nhật 25/07/2018

Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thành việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, mang lại hiệu quả bước đầu.

Tag: Tinh gọn bộ máy hoạt động, Bước đầu phát huy hiệu quả, Sở Tài nguyên và Môi trường, đề án 02, Long An

Lấy ý kiến đóng góp về công tác tổ chức, tinh gọn bộ máy của các cơ quan Đảng

Lấy ý kiến đóng góp về công tác tổ chức, tinh gọn bộ máy của các cơ quan Đảng 

Cập Nhật 13/06/2018

Ban Tổ chức Trung ương tổ chức góp ý dự thảo sửa đổi một số văn bản về tổ chức, bộ máy và quy định của Bộ Chính trị về trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp và cán bộ, đảng viên trong phòng, chống chạy chức, chạy quyền.

Tag: Hội nghị công tác cán bộ, công tác tổ chức, tinh gọn bộ máy, các cơ quan Đảng, Long An

TP.Tân An khảo sát việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy

TP.Tân An khảo sát việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy 

Cập Nhật 07/06/2018

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Tân An - Lê Thị Khuyên làm Trưởng đoàn khảo sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 47, ngày 05/02/2018 của Thành ủy Tân An về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy trên địa bàn phường Tân Khánh.

Tag: TP.Tân An, khảo sát, việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh gọn tổ chức bộ máy, Long An

Cần Đước xây dựng kế hoạch sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy

Cần Đước xây dựng kế hoạch sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy 

Cập Nhật 22/02/2018

Với sự đồng thuận, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, huyện Cần Đước nỗ lực triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 02 của Tỉnh ủy, từng bước tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức,...

Tag: Cần Đước, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, Long An

Tinh gọn bộ máy để tránh trùng lắp, chồng chéo 

Cập Nhật 12/12/2017

Việc đổi mới tổ chức bộ máy Nhà nước, hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn sẽ là tiền đề, điều kiện quan trọng để giảm số lượng cơ quan cũng như số lượng cán bộ, công chức, viên chức, thu gọn đầu mối

Tag: Tinh gọn bộ máy, tránh trùng lắp, chồng chéo, long an

Tinh gọn bộ máy để hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn 

Cập Nhật 07/12/2017

Nhận thức tầm quan trọng, tính cấp thiết, yêu cầu đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị các cấp; cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần có quyết tâm chính trị cao...

Tag: Tinh gọn bộ máy, tinh gọn tổ chức, bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động, long an

Tinh gọn bộ máy - Cần quyết tâm cao 

Cập Nhật 03/11/2017

Tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế là một công việc phức tạp, nhạy cảm, có liên quan đến cuộc sống nhiều người. Dù phải làm quyết liệt nhưng cần tiến hành thật khoa học, có lộ trình và chính sách hợp lý.

Tag: tinh gọn bộ máy, quyết tâm cao, cán bộ, công chức, viên chức, hội nhập quốc tế, long an

Sở Tài nguyên và Môi trường cải cách từ bộ máy

Sở Tài nguyên và Môi trường cải cách từ bộ máy 

Cập Nhật 27/06/2017

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An là một trong những đơn vị có nhiều nỗ lực trong cải cách bộ máy hành chính, tinh gọn bộ máy và cải thiện thái độ làm việc của từng cán bộ.

Tag: Sở Tài nguyên và Môi trường, cải cách từ bộ máy, cải cách bộ máy hành chính, tinh gọn bộ máy, long an, doanh nghiệp

Tỉnh ủy Long An hội nghị chuyên đề về tinh gọn tổ chức bộ máy

Tỉnh ủy Long An hội nghị chuyên đề về tinh gọn tổ chức bộ máy 

Cập Nhật 12/08/2016

Sáng ngày 12/8, Tỉnh ủy Long An tổ chức hội nghị chuyên đề về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Long An.

Tag: Tỉnh ủy Long An, hội nghị chuyên đề về tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh gọn tổ chức bộ máy, hội nghị chuyên đề, nâng cao hiệu quả hoạt động, báo long an