Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "tinh gọn hệ thống chính trị"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 20

Kiến Tường: Chủ động sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy

Kiến Tường: Chủ động sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy 

Cập Nhật 25/07/2018

Việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của thị xã Kiến Tường, bước đầu đạt kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tag: Kiến Tường, chủ động sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, Đề án 02, Long An

Vĩnh Hưng: Kết quả bước đầu trong sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy

Vĩnh Hưng: Kết quả bước đầu trong sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy 

Cập Nhật 07/06/2018

Việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị huyện Vĩnh Hưng đạt kết quả bước đầu.

Tag: Vĩnh Hưng, kết quả bước đầu, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, Đề án số 02, Long An

Cần Đước xây dựng kế hoạch sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy

Cần Đước xây dựng kế hoạch sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy 

Cập Nhật 22/02/2018

Với sự đồng thuận, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, huyện Cần Đước nỗ lực triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 02 của Tỉnh ủy, từng bước tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức,...

Tag: Cần Đước, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, Long An

Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Tinh gọn để hoạt động hiệu quả

Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Tinh gọn để hoạt động hiệu quả 

Cập Nhật 03/02/2018

Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đã được Đảng ta xác định trong nhiệm kỳ Đại hội XII.

Tag: Xây dựng Đảng, Hệ thống chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Tinh gọn bộ máy để tránh trùng lắp, chồng chéo 

Cập Nhật 12/12/2017

Việc đổi mới tổ chức bộ máy Nhà nước, hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn sẽ là tiền đề, điều kiện quan trọng để giảm số lượng cơ quan cũng như số lượng cán bộ, công chức, viên chức, thu gọn đầu mối

Tag: Tinh gọn bộ máy, tránh trùng lắp, chồng chéo, long an

Tinh gọn bộ máy để hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn 

Cập Nhật 07/12/2017

Nhận thức tầm quan trọng, tính cấp thiết, yêu cầu đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị các cấp; cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần có quyết tâm chính trị cao...

Tag: Tinh gọn bộ máy, tinh gọn tổ chức, bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động, long an

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 10: Thảo luận Đề án sắp xếp, tinh gọn hệ thống chính trị

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 10: Thảo luận Đề án sắp xếp, tinh gọn hệ thống chính trị 

Cập Nhật 04/12/2017

Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả... là một trong những nội dung quan trọng được các đại biểu tập trung thảo luận tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 10.

Tag: Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 10, Đề án sắp xếp, tinh gọn hệ thống chính trị, Long An

Mong muốn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực

Mong muốn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực 

Cập Nhật 10/10/2017

Những ngày qua, Hội nghị TW 6 (khóa XII) đề cập đến nhiều vấn đề, nội dung quan trọng. Phóng viên Báo Long An lược ghi một vài ý kiến xung quanh công tác cán bộ, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn...

Tag: Hội nghị TW 6, Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư, Nguyễn Phú Trọng, công tác cán bộ, hệ thống chính trị, Long An

Tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị

Tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 

Cập Nhật 09/08/2017

Ngày 09/8, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội thảo khoa học “Tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị các tỉnh Nam bộ”.

Tag: hội thảo tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tinh giản biên chế, long an

Tỉnh ủy Long An hội nghị chuyên đề về tinh gọn tổ chức bộ máy

Tỉnh ủy Long An hội nghị chuyên đề về tinh gọn tổ chức bộ máy 

Cập Nhật 12/08/2016

Sáng ngày 12/8, Tỉnh ủy Long An tổ chức hội nghị chuyên đề về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Long An.

Tag: Tỉnh ủy Long An, hội nghị chuyên đề về tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh gọn tổ chức bộ máy, hội nghị chuyên đề, nâng cao hiệu quả hoạt động, báo long an