Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "xây dựng Đảng"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1034

Đài Phát thanh và Truyền hình Long An - Hiệu quả từ các chuyên mục Xây dựng Đảng

Đài Phát thanh và Truyền hình Long An - Hiệu quả từ các chuyên mục Xây dựng Đảng 

Cập Nhật 11/02/2020

Chuyên mục Xây dựng Đảng trên sóng truyền hình được đơn vị triển khai, thực hiện vào năm 2018. Đến nay, chuyên mục này kịp thời chuyển tải 25 chuyên đề thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng...

Tag: Đài Phát thanh và Truyền hình Long An, chuyên mục Xây dựng Đảng, Xây dựng Đảng, Long an

Công tác Tổ chức, xây dựng Đảng - Một năm nhiều dấu ấn

Công tác Tổ chức, xây dựng Đảng - Một năm nhiều dấu ấn 

Cập Nhật 31/01/2020

Năm 2019, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm cao, tập trung tham mưu thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng.

Tag: Công tác Tổ chức xây dựng Đảng, Một năm nhiều dấu ấn, Tổ chức xây dựng Đảng, Long an

Giải 'Búa liềm Vàng' 2019 phản ánh sinh động thực tiễn xây dựng Đảng

Giải 'Búa liềm Vàng' 2019 phản ánh sinh động thực tiễn xây dựng Đảng 

Cập Nhật 14/01/2020

Theo Hội đồng giám khảo, các tác phẩm tham dự Giải "Búa liềm Vàng" năm nay đã tập trung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phát triển lý luận về xây dựng Đảng và thực tiễn công tác xây dựng Đảng.

Tag: Búa Liềm Vàng, Đảng Cộng Sản Việt Nam, Xây Dựng Đảng, Giải Báo Chí Toàn Quốc, Chống Tham Nhũng, long an

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng 

Cập Nhật 10/04/2019

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội nghị trực tuyến công tác tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy – Nguyễn Thanh Hải chủ trì hội nghị.

Tag: công tác xây dựng Đảng, xây dựng Đảng, tổ chức, cán bộ, nhiệm vụ, đánh giá cán bộ, đảng viên, tổ chức cơ sở đảng, Ban tổ chức, Long An

Những điển hình trong công tác xây dựng Đảng

Những điển hình trong công tác xây dựng Đảng 

Cập Nhật 31/01/2019

Xác định xây dựng Đảng là khâu then chốt, các địa phương trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng chương trình hành động với những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo...

Tag: Những điển hình trong công tác xây dựng Đảng, công tác xây dựng Đảng, Long an

Tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Quân sự tỉnh

Tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Quân sự tỉnh 

Cập Nhật 08/01/2018

Những năm qua, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Quân sự tỉnh Long An chuyển biến tích cực về mọi mặt; hàng năm, có trên 55% chi bộ, trên 80% đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh.

Tag: Đảng bộ Quân sự tỉnh, xây dựng Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong sạch, vững mạnh, lực lượng vũ trang, Long An, Phạm Văn Rạnh

Học theo Bác là góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh 

Cập Nhật 11/04/2017

Công tác xây dựng Đảng là trách nhiệm của toàn Đảng, là yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là sự mong đợi của các tầng lớp nhân dân đối với Đảng hiện nay.

Tag: Học theo Bác, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng Đảng, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tầng lớp nhân dân, long an

Xây dựng Đảng về đạo đức: Phải loại bỏ được chủ nghĩa cá nhân

Xây dựng Đảng về đạo đức: Phải loại bỏ được chủ nghĩa cá nhân 

Cập Nhật 24/07/2016

Xây dựng Đảng về đạo đức, về văn hóa trong tình hình hiện nay là mấu chốt, cốt lõi làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh