Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "xây dựng hệ thống chính trị"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 66

Xây dựng hệ thống chính trị, quốc phòng vững mạnh

Xây dựng hệ thống chính trị, quốc phòng vững mạnh 

Cập Nhật 03/09/2019

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tỉnh Long An đạt nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, xây dựng hệ thống chính trị và quốc phòng được chú trọng, hiện nhiều xã đạt 2 tiêu chí này.

Tag: Xây dựng hệ thống chính trị, quốc phòng, hệ thống chính trị quốc phòng, Long an

Năm 2018, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược

Năm 2018, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược 

Cập Nhật 17/03/2018

Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành kế hoạch Thông tin, tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2018.

Tag: xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Ban Tổ chức Trung ương, Long An, ban hành kế hoạch

Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Tinh gọn để hoạt động hiệu quả

Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Tinh gọn để hoạt động hiệu quả 

Cập Nhật 03/02/2018

Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đã được Đảng ta xác định trong nhiệm kỳ Đại hội XII.

Tag: Xây dựng Đảng, Hệ thống chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Long Trạch đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Long Trạch đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 

Cập Nhật 23/01/2018

Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của xã Long Trạch, huyện Cần Đước đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh...

Tag: Long Trạch, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế dân chủ ở cơ sở, hệ thống chính trị, long an

Xây dựng văn hóa, con người - nhân tố phát huy nội lực 

Cập Nhật 03/11/2017

Để khắc phục những mặt yếu, việc trước tiên là tiếp tục nhận thức sâu hơn tầm quan trọng đặc biệt của văn hóa, đạo đức trong đời sống xã hội, trong xây dựng hệ thống chính trị...

Tag: Xây dựng văn hóa con người, nhân tố phát huy nội lực, văn hóa, đạo đức, đời sống xã hội, hệ thống chính trị, long an

Xây dựng hệ thống tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh tiền đề quan trọng 
trong xây dựng nông thôn mới

Xây dựng hệ thống tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh tiền đề quan trọng trong xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 27/10/2017

Xây dựng hệ thống tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở vững mạnh là mục tiêu, chỉ tiêu quan trọng trong chương trình xây dựng nông thôn mới.

Tag: Xây dựng, tổ chức chính trị xã hội, tiền đề quan trọng, xây dựng nông thôn mới, long an

Xây dựng đô thị văn minh - Cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc

Xây dựng đô thị văn minh - Cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc 

Cập Nhật 30/08/2017

Thời gian qua, cả hệ thống chính trị huyện Bến Lức có nhiều nỗ lực xây dựng xã văn hóa, xã nông thôn mới, thị trấn văn minh. Nhiều tuyến đường trên địa bàn được chỉnh trang, làm mới, diện mạo ngày càng khang trang, hiện đại.

Tag: Xây dựng đô thị văn minh, hệ thống chính trị, xã văn hóa, xã nông thôn mới, thị trấn văn minh, long an

Tân Hưng: Đột phá trong xây dựng hệ thống đê bao

Tân Hưng: Đột phá trong xây dựng hệ thống đê bao 

Cập Nhật 23/01/2017

Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tân Hưng lần thứ V. Với sự đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân, Tân Hưng vượt qua khó khăn, tập trung thực hiện nghị quyết.

Tag: tân hưng, xây dựng hệ thống đê bao, đê bao, long an

Toạ đàm khoa học về hệ thống chính trị cơ sở

Toạ đàm khoa học về hệ thống chính trị cơ sở 

Cập Nhật 25/11/2016

Hệ thống chính trị cơ sở:"Từ nhận thức lý luận đến thực trạng xây dựng, củng cố, phát triển tại các tỉnh, thành phố vùng Tây Nam bộ" là nội dung cuộc toạ đàm do UBND tỉnh và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức.

Tag: toạ đàm khoa học, hệ thống chính trị cơ sở, toạ đàm, long an