Tiếng Việt | English

31/01/2018 - 16:47

Tin buồn

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần, mẹ, bà chúng tôi là:

Bà: Nguyễn Thị Kiếm. Sinh năm: 1918.

- Đã từ trần vào lúc 8g30 phút, ngày 31 tháng 01 năm 2018 (nhằm ngày 15 tháng 12  năm Đinh Dậu).

- Đại thọ 100 tuổi.

- Lễ nhập quan vào lúc 16 giờ 00, ngày 31 tháng 01 năm 2018 (nhằm ngày 15 tháng 12 năm Đinh Dậu).

- Linh cữu quàn tại tư gia: Ấp Đức Hạnh I, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

- Lễ động quan lúc 10 giờ 00, ngày 04 tháng 02 năm 2018 (nhằm ngày 19 tháng 12 năm Đinh Dậu).

- Linh cữu được an táng tại quê nhà: Ấp Đức Hạnh I, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An./.

TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO

Con trai BS Châu Văn Thọ

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Tin buồn