Tiếng Việt | English

07/06/2017 - 21:21

Tình trạng treo, dán quảng cáo vẫn diễn ra tràn lan 

Mặc dù, Chính phủ ban hành quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo nhưng tình trạng treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo trên cột điện, cột tín hiệu, chỉ dẫn giao thông và cây xanh nơi công cộng vẫn còn diễn ra ở nhiều nơi trên địa bàn TP.Tân An, tỉnh Long An.

Rất mong ngành chức năng thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng này, trả lại mỹ quan cho thành phố.

Mặc dù ,ngành chức năng treo panô tuyên truyền 

Nhưng tình trạng treo, dán quảng cáo vẫn diễn ra, từ cột điện...

đến tủ điện...

... cả cột đèn chiếu sáng

... và treo luôn cả cây xanh công cộng

Theo khoản 1, Điều 51 Nghị định 28/2017/NĐ-CP, ngày 20/3/2017 của Chính phủ (có hiệu lực thi hành ngày 05/5/2017):

Phạt tiền đối với hành vi treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng như sau:

a) Từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với người treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ;

b) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ quảng cáo.

Hoàng Tuân

Chia sẻ bài viết