Tiếng Việt | English

26/12/2015 - 11:29

Tỉnh ủy Long An Quyết định về công tác cán bộ

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An vừa có các Quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ của Tỉnh ủy.


Đồng chí Lê Tấn Dũng (giữa) và Nguyễn Văn Được (thứ 2 phải qua) được bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 tại kỳ họp HĐND tỉnh thứ 15 khóa VIII.

Cụ thể, điều động đồng chí Lê Tấn Dũng (Ủy viên Ban Thường vụ (UVBTV) Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Thủ Thừa); đồng chí Nguyễn Văn Được (UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Tân Thạnh) đến UBND tỉnh công tác (tại kỳ họp HĐND tỉnh thứ 15 khóa VIII, hai đồng chí được bầu bổ sung vào chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 và được Thủ tướng Chính phủ có Quyết định phê chuẩn).

Điều động đồng chí Nguyễn Ngọc Sum - Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đến công tác tại Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Điều động và bổ nhiệm đồng chí Phạm Văn Dũng - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đến công tác tại Ban Dân vận Tỉnh ủy giữ nhiệm vụ Phó Trưởng ban.

Tiếp nhận và điều động đồng chí Nguyễn Thanh Truyền - Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến công tác tại Huyện ủy Tân Thạnh được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Tiếp nhận và điều động đồng chí Nguyễn Hồng Mai - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đến công tác tại Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh.

Tiếp nhận và điều động đồng chí Nguyễn Thanh Cang - UVBTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đến nhận công tác tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh./.

Hùng Dũng

Chia sẻ bài viết