Tiếng Việt | English

17/12/2015 - 10:14

Tỉnh Vĩnh Long trao đổi kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới với huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Đoàn cán bộ tỉnh Vĩnh Long do Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh - Vương Thị Thu Hương làm Trưởng đoàn có cuộc làm việc với lãnh đạo xã Tân Lân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An về kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới (NTM). Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Đước - Nguyễn Văn Bảy tiếp đoàn.


Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Đước - Nguyễn Văn Bảy thông tin với đoàn cán bộ tỉnh Vĩnh Long về kết quả xây dựng nông thôn mới

Tân Lân là xã đầu tiên của huyện Cần Đước được công nhận đạt chuẩn NTM vào năm 2014. Trong quá trình xây dựng NTM, Tân Lân huy động 140 tỉ đồng xây dựng hạ tầng, trong đó, nhân dân đóng góp 50 tỉ đồng góp phần, hoàn thành các tiêu chí xã NTM trước lộ trình. Hiện tại, Tân Lân có 28,6% hộ khá giàu, hộ nghèo còn 1,8%, thu nhập bình quân đầu người đạt 37 triệu đồng/người/năm.

Đoàn cán bộ tỉnh Vĩnh Long có nhiều ý kiến trao đổi về kinh nghiệm xây dựng NTM như: Công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia, công tác lập đề án, kinh nghiệm điều hành thực hiện các tiêu chí,... Qua trao đổi cho thấy, yếu tố quan trọng nhất để thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng xã NTM chính là huy động sức mạnh toàn dân.

Đến nay, huyện Cần Đước có 4 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; đề nghị phúc tra công nhận thêm 2 xã trong năm nay. Cần Đước phấn đấu đăng ký xây dựng huyện NTM vào năm 2018./.

Kim Khánh

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích