Tiếng Việt | English

04/10/2018 - 19:17

Tổ chức có một hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm có thể bị phạt 200 triệu đồng

Nghị định 115/2018/NĐ-CP quy định chi tiết xử phạt hành chính về an toàn thực phẩm (ATTP) có mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính (VPHC) về ATTP là 100 triệu đồng đối với cá nhân, 200 triệu đồng đối với tổ chức.

Một hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm có thể bị phạt 200 triệu đồng

Một hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm có thể bị phạt 200 triệu đồng

Ngày 04/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 115/2018/NĐ-CP (NĐ115) quy định về hành vi VPHC, hình thức xử phạt và mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản VPHC và thẩm quyền xử phạt VPHC về ATTP. VPHC về ATTP quy định tại nghị định này bao gồm: Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn đối với sản phẩm thực phẩm; vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm ATTP trong sản xuất, kinh doanh, cung cấp thực phẩm; vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm ATTP đối với thực phẩm nhập khẩu, xuất khẩu và vi phạm quy định khác về điều kiện bảo đảm ATTP trong sản xuất, kinh doanh, cung cấp thực phẩm; vi phạm quy định về quảng cáo, thông tin, giáo dục, truyền thông về ATTP; kiểm nghiệm thực phẩm; phân tích nguy cơ, phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về ATTP; truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý đối với thực phẩm không an toàn.

Các hành vi VPHC khác trong lĩnh vực liên quan đến ATTP không được quy định tại nghị định này thì áp dụng quy định tại các nghị định khác của Chính phủ về xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan để xử phạt. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/10/2018, thay thế Nghị định số 178/2013/NĐ-CP, ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt VPHC về ATTP.

Theo đó, các hành vi VPHC, hình thức xử phạt, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

Tại Điều 4 NĐ115 quy định, cá nhân và tổ chức vi phạm quy định về sử dụng nguyên liệu để sản xuất, chế biến, cung cấp thực phẩm sẽ bị phạt tiền từ 1-2 lần giá trị sản phẩm vi phạm đối với một trong các hành vi sau: Sử dụng nguyên liệu đã quá thời hạn sử dụng hoặc không có thời hạn sử dụng đối với nguyên liệu thuộc diện bắt buộc phải ghi thời hạn sử dụng; sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ; sử dụng sản phẩm từ động vật, thực vật để sản xuất, chế biến thực phẩm mà không được kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm dịch thực vật theo quy định của pháp luật. Phạt tiền từ 20 triệu đồng - 40 triệu đồng đối với hành vi sử dụng sản phẩm từ động vật, thực vật để sản xuất, chế biến thực phẩm mà có chỉ tiêu ATTP không phù hợp với quy định của quy chuẩn kỹ thuật tương ứng hoặc không phù hợp quy định pháp luật hoặc đã kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm dịch thực vật nhưng không đạt yêu cầu. Phạt tiền từ 40 triệu đồng - 50 triệu đồng đối với hành vi sử dụng động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật bị tiêu hủy theo quy định của pháp luật để chế biến thực phẩm hoặc cung cấp, bán thực phẩm có nguồn gốc từ động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật bị tiêu hủy mà sản phẩm trị giá dưới 10 triệu đồng. Phạt tiền từ 80 triệu đồng - 100 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: Sử dụng nguyên liệu là sản phẩm từ động vật, thực vật, chất, hóa chất không thuộc loại dùng làm thực phẩm để sản xuất, chế biến thực phẩm; sử dụng động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật bị tiêu hủy theo quy định của pháp luật để chế biến thực phẩm hoặc cung cấp, bán thực phẩm có nguồn gốc từ động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật bị tiêu hủy mà sản phẩm trị giá từ 10 triệu đồng trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Phạt tiền từ 5-7 lần giá trị sản phẩm vi phạm đối với hành vi quy định tại khoản 4, điều này trong trường hợp áp dụng mức tiền phạt cao nhất của khung tiền phạt tương ứng mà vẫn còn thấp hơn 7 lần giá trị sản phẩm vi phạm mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, còn có các hình thức xử phạt bổ sung.

Tại Điều 5 NĐ115 quy định, vi phạm quy định về sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm trong sản xuất, chế biến thực phẩm như sau: Phạt tiền từ 10 triệu đồng - 20 triệu đồng đối với hành vi sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm thuộc danh mục được phép sử dụng theo quy định nhưng đã quá thời hạn sử dụng hoặc không có thời hạn sử dụng; phạt tiền từ 40 triệu đồng - 50 triệu đồng đối với hành vi sử dụng phụ gia thực phẩm hoặc chất hỗ trợ chế biến thực phẩm cấm sử dụng hoặc ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm mà sản phẩm trị giá dưới 10 triệu đồng; phạt tiền từ 80 triệu đồng - 100 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: Sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm có chứa hoặc nhiễm một trong các kim loại nặng, chất độc hại vượt giới hạn cho phép; sử dụng phụ gia thực phẩm hoặc chất hỗ trợ chế biến thực phẩm cấm sử dụng hoặc ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm mà sản phẩm trị giá từ 10 triệu đồng trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Phạt tiền từ 5-7 lần giá trị sản phẩm vi phạm đối với hành vi quy định tại khoản 5, điều này trong trường hợp áp dụng mức tiền phạt cao nhất của khung tiền phạt tương ứng mà vẫn còn thấp hơn 7 lần giá trị sản phẩm vi phạm mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, còn có các hình thức xử phạt bổ sung.

Đặc biệt, tại Điều 3 của NĐ115 quy định về mức phạt tiền tối đa, tổ chức bị xử phạt VPHC như sau: Mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi VPHC về ATTP là 100 triệu đồng đối với cá nhân, 200 triệu đồng đối với tổ chức, trừ các trường hợp quy định tại khoản 5, Điều 4; khoản 6, Điều 5; khoản 5, Điều 6; khoản 7, Điều 11; các khoản 1 và 9, Điều 22; khoản 6, Điều 26 nghị định này./.

M.Hương

Chia sẻ bài viết