Tiếng Việt | English

30/06/2020 - 16:27

Tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, bị xử lý kỷ luật giảm so cùng kỳ

Sáng 30/6, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy - Lê Thanh Nghiêm đề nghị, ưu tiên giải quyết tố cáo đối với cán bộ, đảng viên có liên quan đến nhân sự cấp ủy và đại biểu dự đại hội đảng

6 tháng đầu năm, cấp ủy, UBKT các cấp bám sát nhiệm vụ chính trị và yêu cầu công tác tại địa phương, đơn vị để xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình đề ra. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo Điều 30 Điều lệ Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thông báo kết luận kiểm tra 1 chuyên đề đối với 16 tổ chức đảng và người đứng đầu. Các cấp ủy, tổ chức đảng cấp huyện (tương đương) và cơ sở tiến hành kiểm tra 320 đảng viên, 204 tổ chức đảng (giảm 15 đảng viên và 44 tổ chức đảng so cùng kỳ). Kết quả, còn 32 đảng viên và 7 tổ chức đảng thực hiện chưa tốt các nội dung được kiểm tra.

Qua kiểm tra, giám sát, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 1 đồng chí tỉnh ủy viên. Cấp ủy huyện (tương đương) và chi bộ kỷ luật 29 đảng viên, trong đó có 2 huyện ủy viên và 5 đảng ủy viên (giảm 15 đảng viên so cùng kỳ). Nội dung vi phạm chủ yếu: Chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình; những điều đảng viên không được làm; thiếu tinh thần trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo;…

Về việc kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, UBKT Tỉnh ủy đang kiểm tra 3 đảng viên, gồm 1 tỉnh ủy viên và 2 huyện ủy viên; UBKT cấp huyện (tương đương) và cơ sở kiểm tra 16 tổ chức đảng cấp dưới và 20 đảng viên (giảm 38 đảng viên so cùng kỳ), trong đó có 9 cấp ủy viên các cấp. Qua kiểm tra, kết luận 8 tổ chức đảng có vi phạm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật (giảm 37,5%); 17 đảng viên có vi phạm, trong đó vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật là 4 đảng viên (giảm 11%).

Dù đạt nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên, theo đánh giá của UBKT Tỉnh ủy, tiến độ triển khai, thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát trong 6 tháng đầu năm 2020 còn chậm; nhiều UBKT cấp huyện và tương đương chưa thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; một số đơn vị chưa phát huy hết vai trò kiểm tra, giám sát các vụ việc nổi cộm, bức xúc; hoạt động của một số UBKT cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu của công tác kiểm tra, giám sát;…

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy - Lê Thanh Nghiêm yêu cầu, UBKT các cấp tiếp tục tham mưu, giúp cấp ủy tổ chức tổng kết và xây dựng báo cáo công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong đảng nhiệm kỳ đại hội XII. Tham mưu cấp ủy lựa chọn nhân sự UBKT các cấp bảo đảm số lượng và chất lượng. Phối hợp tham mưu giúp cấp ủy tổ chức thành công đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị.

Bên cạnh đó, ông đề nghị, UBKT các cấp tăng cường giám sát, chủ động nắm tình hình tổ chức đảng và đảng viên, tập trung những nơi có biểu hiện về sự thống nhất chưa cao, có vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Qua kiểm tra, giám sát, nếu có vi phạm phải xem xét xử lý dứt điểm trước khi diễn ra đại hội đảng. Đặc biệt, ưu tiên giải quyết tố cáo đối với cán bộ, đảng viên có liên quan đến nhân sự cấp ủy và đại biểu dự đại hội đảng./.

An Kỳ

Chia sẻ bài viết