Tiếng Việt | English

21/01/2020 - 07:14

Tổ chức triển lãm “Long An – 90 mùa xuân có Đảng”

Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Canh Tý năm 2020, UBND tỉnh Long An sẽ tổ chức Triển lãm ảnh tuyên truyền kỷ niệm 90 thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), về những thành tựu sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước.

Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Long An - Nguyễn Anh Dũng chủ trì hội nghị chuẩn bị triển lãm

Cuộc triển lãm góp phần tạo không khí phấn khởi, cổ vũ, động viên nhân dân quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Đại hội XII của Đảng; tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Thông qua đó, nhằm tuyên truyền, khơi dậy và bồi đắp niềm tin, lòng tự hào đối với Đảng, Bác Hồ và công cuộc đổi mới của đất nước.

Thời gian bắt đầu triển lãm từ 7 giờ 30 phút ngày 31/01 đến hết ngày 04/02, tại Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Long An (Nhà tròn).

Triển lãm ảnh về thành tựu của Long An sau 35 năm đổi mới

Nội dung triển lãm gồm khoảng 200 ảnh màu và tư liệu, hiện vật được bố trí trong 20 gian hàng trưng bày chính trong hội trường Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh. Nội dung phản ánh sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam gắn liền với tên tuổi của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, Người thầy vĩ đại của Cách mạng Việt Nam, suốt cả cuộc đời hy sinh vì dân, vì nước; về lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam 90 năm qua với những mốc son chói lọi của Đảng, những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách; về truyền thống quý báu và bài học kinh nghiệm trong suốt chặng đường cách mạng 90 năm qua của Đảng; về cuộc đời và hoạt động của các nhà lãnh đạo Đảng tiền bối tiêu biểu.

Bên cạnh đó, cuộc triển lãm còn giới thiệu các hình ảnh về thành tựu kinh tế - xã hội của địa phương sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới của đất nước nước với chủ đề “Long An - Phát triển và Hội nhập”, từ Đại Hội Đảng lần thứ VI năm 1986, Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ IV năm 1990 đến nay.

Ngoài ra, còn triển lãm 30 gian hàng ngoài trời, gồm gian hàng của các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị kinh tế, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang. Nội dung triển lãm, trưng bày hình ảnh, hiện vật, sản vật về thành tựu kinh tế - xã hội của địa phương, ngành và thành tựu về quốc phòng - an ninh./.

Tấn Lộc

Chia sẻ bài viết