Tiếng Việt | English

07/04/2020 - 13:45

'Toàn dân Long An tham gia phòng, chống hạn mặn'

"Toàn dân Long An tham gia phòng, chống hạn mặn" là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần tại cuộc họp bàn giải pháp chống hạn, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh sáng 07/4. Cùng dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Văn Cảnh.

Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần yêu cầu toàn dân Long An phải tham gia phòng, chống hạn, mặn

Hạn mặn năm 2020 gây ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống và sinh hoạt của người dân trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo tại cuộc họp, tình hình thiệt hại do xâm nhập mặn trong thời gian qua diễn ra gay gắt. Người dân thu hoạch lúa bị giảm năng suất, ước diện tích thiệt hại khoảng 2.100ha, trong đó, trên địa bàn huyện Tân Trụ là 1.300ha, Thủ Thừa là 800ha. Bên cạnh đó, một số cây trồng khác cũng bị ảnh hưởng với khoảng 1.220ha thanh long, 6.520ha chanh bị thiệt hại năng suất.

Riêng tình hình thiếu nước sinh hoạt, huyện Cần Giuộc bị ảnh hưởng thiếu nước sạch nông thôn mùa khô năm 2019 – 2020 với khoảng 7.940 hộ dân sống phân tán tại 4 xã: Tân Tập, Đông Thạnh, Phước Vĩnh Tây, Phước Vĩnh Đông. Dự kiến, tổng nhu cầu kinh phí hỗ trợ nước sinh hoạt khẩn cấp cho vùng bị ảnh hưởng là trên 1,3 tỉ đồng.

Hạn, mặn năm 2020 ảnh hưởng lớn đến sản xuất của người dân

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần cho biết: “Hai vấn đề quan trọng cần giải quyết trong mùa khô 2020 là nước sinh hoạt cho người dân và nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp. Về nước ngọt sinh hoạt cho người dân, cơ bản đến 30/4, nhà đầu tư sẽ hoàn thành đấu nối với 2 công ty tiếp nhận là Công ty  Đồng Tâm và Công ty đô thị môi trường Cần Đước, nhiệm vụ của 2 công ty tiếp nhận là phải bảo đảm đường ống đến các hộ dân. Về nước sản xuất, ngành Nông nghiệp cùng các địa phương căn cứ triển khai thực hiện nguồn vốn sự nghiệp nông nghiệp, vốn phòng chống thiên tai, nguồn vốn Trung ương hỗ trợ thực hiện các công trình phục vụ phòng chống hạn, mặn. Đặc biệt, các địa phương cần tích cực thực hiện các công trình nạo vét kênh mương nội đồng; tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phòng, chống hạn, mặn”.

Theo dự báo Đài khí tượng thủy văn