Tiếng Việt | English

18/07/2019 - 12:19

Toàn ngành Thanh tra phát hiện vi phạm 50.339 tỉ đồng

6 tháng đầu năm, toàn ngành Thanh tra triển khai 3.553 cuộc thanh tra hành chính và hơn 84.000 cuộc thanh tra chuyên ngành, phát hiện vi phạm 50.339 tỉ đồng và 1.004ha đất, kiến nghị thu thu hồi về ngân sách Nhà nước 34.500 tỉ đồng.

Quyền Chánh Thanh tra tỉnh – Phạm Văn Đô chủ trì hội nghị tại điểm cầu Long An

Sáng 18/7, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình, Tổng Thanh tra Chính phủ - Lê Minh Khái đồng chủ trì hội nghị. Quyền Chánh Thanh tra tỉnh – Phạm Văn Đô chủ trì điểm cầu Long An.

Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, trong 6 tháng đầu năm, Thanh tra Chính phủ và ngành thanh tra có nhiều đổi mới, trong đó, tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác thanh tra từ những năm trước như việc chậm ban hành kết luận thanh tra; việc xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm toán nhất là tại doanh nghiệp; công tác đôn đốc thực hiện kết luận chỉ đạo và xử lý về thanh tra.

Trong đó, ngành Thanh tra đặc biệt quan tâm công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế liên quan đến lĩnh vực quản lý Nhà nước của ngành cũng như nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công vụ và kỷ luật, kỷ cương hành chính cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.

Trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành triển khai 3.553 cuộc thanh tra hành chính và hơn 84.000 cuộc thanh, kiểm tra chuyên ngành. Qua đó, phát hiện vi phạm 50.339 tỉ đồng, 1.004ha đất, kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 34.500 tỉ đồng và 124ha đất; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 692 tập thể, cá nhân; ban hành 54.144 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 1.578 tỉ đồng; chuyển cho cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý 44 vụ/73 đối tượng.

Đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại Long An

Trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, mặc dù tình hình có giảm so với cùng kỳ năm 2018 nhưng tình trạng khiếu kiện của công dân trên phạm vi cả nước và tại trụ sở Tiếp công dân Trung ương còn nhiều diễn biến phức tạp. Nội dung khiếu nại chủ yếu của công dân tập trung vào lĩnh vực đất đai, phần lớn là các vụ việc phức tạp, kéo dài và đã được các cơ quan Trung ương kiểm tra, rà soát nhưng công dân vẫn chưa đồng ý và tiếp tục khiếu nại.

Theo thống kê của Thanh tra Chính phủ, trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp tiếp 182.303 lượt công dân/124.178 vụ việc; các Bộ, ngành, địa phương tiếp 172.198 lượt công dân/11.829 vụ việc. Cơ quan hành chính Nhà nước các cấp xử lý 82.260 đơn đủ điều kiện/137.447 đơn tiếp nhận; tiến hành giải quyết 8.952 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đạt 72,9%.

Theo đánh giá của Thanh tra Chính phủ, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tiến hành đồng bộ, đạt nhiều kết quả khả quan; qua đó, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ tốt cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, các bộ ngành, địa phương mở hàng loạt các lớp phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng; tuyên truyền các chủ trương, chính sách liên quan đến tham nhũng cũng như thực hiện việc kiểm tra về công khai, minh bạch các chế độ định mức, tiêu chuẩn. Qua kiểm tra, phát hiện 183 vụ việc vi phạm, 129 người vi phạm, kiến nghị thu hồi và bồi thường gần 21 tỉ đồng. Ngoài ra, qua kiểm tra nội bộ phát hiện 3 vụ/3 đối tượng, qua hoạt động thanh tra phát hiện 20 vụ/10 đối tượng; hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo phát hiện 5 vụ/4 đối tượng tham nhũng và liên quan đến tham nhũng.

Tuy nhiên, công tác của ngành Thanh tra còn những hạn chế nhất định như còn nhiều cuộc thanh tra triển khai chậm so với kế hoạch, một số cuộc thanh tra kéo dài khi xây dựng dự thảo và kết luận thanh tra, việc phối hợp giám sát hoạt động đoàn thanh tra còn nhiều hạn chế. Tình hình khiếu nại, tố cao tuy có giảm nhưng vẫn diễn biến phức tạp, nhiều vụ việc giải quyết còn chậm, kéo dài, quá trình giải quyết còn sai sót,…

Tại hội nghị, các địa phương, Bộ, ngành tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến, kinh nghiệm cũng như đề xuất giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của ngành Thanh tra.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình đánh giá cao những kết quả của ngành Thanh tra trên tất cả lĩnh vực. Đồng thời, ông yêu cầu toàn ngành Thanh tra tập trung thực hiện tốt kế hoạch thanh tra 6 tháng cuối năm, trong đó, nội dung thanh tra cần có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các vụ việc có dấu hiệu vi phạm cũng như các nội dung được dư luận quan tâm.

Bên cạnh đó, giữa thanh tra và kiểm toán cần có sự phối hợp để tránh chồng chéo, tránh tổ chức nhiều cuộc thanh tra, kiểm toán trong 1 năm gây khó khăn, phiền hà cho cơ quan, doanh nghiệp. Đồng thời, ngành Thanh tra cần tập trung thực hiện tốt hơn nữa công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng như phòng, chống tham nhũng với quyết tâm hoàn thành mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết