Tiếng Việt | English

13/01/2020 - 16:55

Tổng kết công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng

Ngày 13/01/2020, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy (UBKT) tổ chức hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Văn Được dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2019, có 02/02 tổ chức đảng bị thi hành kỷ luật, không giảm so với năm 2018; số đảng viên bị thi hành kỷ luật 148/161 đảng viên, giảm 13 trường hợp so với năm 2018.

Trong năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra 3 chuyên đề đối với 25 tổ chức đảng và người đứng đầu cấp ủy đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng cấp huyện và cơ sở kiểm tra 558 tổ chức đảng, 641 đảng viên; Giám sát chuyên đề 376 tổ chức đảng, 483 đảng viên. Giải quyết tố cáo 1 tổ chức đảng, đã giải quyết 21/22 trường hợp đảng viên có thư tố cáo; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 1 trường hợp.

Hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

UBKT cấp huyện và cơ sở kiểm tra 202 tổ chức đảng, 267 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kết luận 135 tổ chức đảng, 189 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, phải thi hành kỷ luật là 37, đã kỷ luật 37 đảng viên. Kiểm tra 593 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; kết luận qua kiểm tra còn 43 tổ chức đảng chưa làm tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và 09 tổ chức đảng chưa thực hiện tốt công tác thi hành kỷ luật trong Đảng.

UBKT cấp huyện và cơ sở giám sát thường xuyên 366 tổ chức đảng, 633 đảng viên; kết luận qua giám sát chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 6 tổ chức đảng và 12 đảng viên. UBKT cấp huyện và cơ sở giám sát chuyên đề 574 tổ chức đảng và 527 đảng viên; kết luận qua giám sát chuyển sang kiểm tra có dấu hiệu vi phạm đối với 1 đảng viên. UBKT cấp huyện và cơ sở kiểm tra 10 cơ quan tài chính cấp ủy cùng cấp và 558 tổ chức đảng trong việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí; phát hiện 07 tổ chức đảng, 10 đảng viên vi phạm trong công tác thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí với số tiền vi phạm là 21.647.000 đồng, đã đề nghị xuất toán, thu hồi 9.356.000 đồng và giao đơn vị xử lý 12.291.000 đồng,…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận những khó khăn, tồn tại, đề xuất, kiến nghị nhiều ý kiến nhằm thực hiện tốt hơn công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong thời gian tới như: Trong quá trình xây dựng và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát chưa lường hết các vấn đề phát sinh nên một số cuộc kiểm tra chưa bảo đảm tiến độ. Việc nắm tình hình, tiếp nhận, xử lý thông tin địa bàn đôi lúc chưa kịp thời. Một số cấp ủy, UBKT chậm ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; chưa chủ động trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ,...

UBKT Tỉnh ủy đã tặng Giấy khen cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua năm 2019

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Văn Được đánh giá cao những kết quả mà Ủy ban Kiểm tra các cấp đã đạt được trong năm qua. Để triển khai thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, Ủy ban Kiểm tra các cấp cần tập trung, chủ động hơn nữa trong việc thực hiện nhiệm vụ, khắc phục hiện tượng nể nang, né tránh trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, nhất là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm phải khẩn trương kiểm tra, làm quyết liệt, triệt để, giải quyết dứt điểm. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra các cấp phải xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát thuộc nhiệm vụ, chức trách của mình thật đầy đủ, hoạt động hiệu quả. Tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Dịp này, UBKT Tỉnh ủy đã tặng Giấy khen cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua năm 2019./.

Hùng Thanh

Chia sẻ bài viết