Tiếng Việt | English

26/04/2016 - 10:26

Tổng kết nhiệm kỳ 2011 - 2016 HĐND tỉnh Long An: 9 tập thể nhận cờ thi đua

Sáng 26-4-2016, ngày thứ hai trong chương trình làm việc của kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Long An khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức khen thưởng cho 9 tập thể nhận cờ, 68 tập thể và 153 cá nhân nhận bằng khen UBND tỉnh do có thành tích đóng góp hoạt động HĐND các cấp năm 2015; công tác tham mưu, phục vụ hoạt động HĐND tỉnh và Quy chế phối hợp nhiệm kỳ 2011-2016.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh-Phạm Văn Rạnh tặng quà cho đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII

Ngoài ra, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền, miễn nhiệm thành viên Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Văn Được.Chủ tịch UBND tỉnh-Đỗ Hữu Lâm trao tặng cờ của UBND tỉnh cho đại diện tập thể có thành tích


Chủ tịch UBND tỉnh-Đỗ Hữu Lâm trao tặng bằng khen cho đại diện các tập thể có thành tích


Phó Chủ tịch UBND tỉnh-Lê Tấn Dũng trao tặng bằng khen cho các cá nhân

Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế giải trình thêm ý kiến của đại biểu về tờ trình thông qua Đề án xây dựng Trường THPT phát triển theo định hướng chất lượng cao giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh; tờ trình về đào tạo nguồn nhân lực ngành y tế giai đoạn 2016-2020 của tỉnh./.

Tấn Tú-Thanh Nga

Chia sẻ bài viết