Tiếng Việt | English

22/12/2015 - 20:17

Tổng kết thực thi Luật Phòng chống tham nhũng: Có biểu hiện “làm lướt“

Nhiều nơi gắn việc tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng với tổng kết cuối năm, có biểu hiện "làm lướt" cho xong việc.

Chiều 22/12, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị tổng kết thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng nhằm chuẩn bị cho Hội nghị tổng kết toàn quốc.

Tham dự hội nghị có Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện, cùng lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương.


Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị chuẩn bị tổng kết 10 năm Luật phòng chống tham nhũng

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu thẳng thắn nhìn nhận, Ban chỉ đạo của Chính phủ xây dựng kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng rất bài bản, nghiêm túc nhưng xuống một số địa phương, tổ chức thực hiện chưa triệt để, chỉ xây dựng kế hoạch tổng kết cấp tỉnh mà lơ là việc triển khai tổng kết tại cấp quận, huyện, sở ngành, có khi lại gắn việc tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng với tổng kết cuối năm, có biểu hiệu “làm lướt” cho xong việc.

Có những bộ gửi báo cáo tổng kết rất sơ sài, tiến độ thực hiện tổng kết của một số bộ, ngành, địa phương bị quá hạn, nhiều thành viên Ban chỉ đạo chưa đi kiểm tra tại các đơn vị được phân công, nhiều báo cáo chuyên đề chưa hoàn thành gửi cho Ban chỉ đạo...

Vì vậy, Ban chỉ đạo khẳng định, việc quán triệt nghiêm túc kế hoạch tổng kết để khẳng định quyết tâm chính trị của Đảng và Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tạo sự chuyển biến nhận thức trong xã hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo tổng kết đánh giá cao báo cáo tình hình công tác tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; đề nghị Ban chỉ đạo đôn đốc và kiểm tra các đơn vị một cách tích cực, trách nhiệm theo thẩm quyền của mình.

Trong tháng 12/2015, nhiều bộ, ngành, địa phương sẽ tiến hành tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng. Qua kiểm tra đã rút ra được một số kinh nghiệm trong quá trình tổng kết của các bộ, ngành, địa phương.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra những yếu kém cần khắc phục. Đó là, một số nơi còn tổ chức sơ sài, chưa chủ động, chậm triển khai, chưa nắm hết quan điểm của Ban chỉ đạo đối với công tác này.

Chất lượng dự thảo báo cáo tổng kết của một số bộ, ngành còn hạn chế, chưa sâu sắc, chưa đóng góp về những sơ hở trong chính sách pháp luật nhằm hoàn thiện thể chế, qua đó từng bước ngăn chặn tình trạng tham nhũng./.

Văn Hiếu/VOV-Trung tâm Tin

Chia sẻ bài viết