Tiếng Việt | English

10/01/2019 - 19:17

TP.Tân An: Các xã, phường tổ chức đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Tân An, tỉnh Long An phối hợp Đảng ủy, HĐND, UBND phường 6 tổ chức Đại hội điểm Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường 6 lần thứ V (nhiệm kỳ 2019-2024).

Quang cảnh Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường 6

Nhiệm kỳ qua, UBMTTQ Việt Nam phường 6 phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ tập thể, khắc phục khó khăn, đổi mới phương thức hoạt động, tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, phường xây dựng gần 5km đường giao thông liên khu phố với kinh phí trên 3,9 tỉ đồng, trong đó người dân đóng góp 630 triệu đồng. UBMTTQ Việt Nam phường 6 còn phối hợp các tổ chức thành viên triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các phong trào Đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách, ra quân trồng cây xanh, thu gom rác thải, dọn vệ sinh đường phố.

Công tác chăm lo cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được quan tâm thực hiện, vận động Quỹ Vì người nghèo được trên 246 triệu đồng, xây tặng 5 nhà đại đoàn kết. Thực hiện Quyết định số 217 của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội, UBMTTQ Việt Nam phường tổ chức giám sát 5 cuộc; Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát trên 47 công trình, dự án, phát hiện và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết 8 vụ; phối hợp giám sát 15 cuộc trên các lĩnh vực. Đại hội hiệp thương cử 33 vị tham gia UBMTTQ Việt Nam phường 6 nhiệm kỳ 2019-2024. 

Nằm trong chuỗi kế hoạch tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, UBMTTQ Việt Nam phường Khánh Hậu tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam phường lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Tiếp đó, UBMTTQ Việt Nam xã An Vĩnh Ngãi tổ chức thành công Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam xã lần thứ XI.

Theo kế hoạch, đến 15/3/2019, Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam các xã, phường của TP.Tân An sẽ hoàn thành, dự kiến Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019-2024) sẽ diễn ra trong tháng 5/2019./.     

Huỳnh Hùng

Chia sẻ bài viết