Tiếng Việt | English

14/08/2019 - 20:18

TP.Tân An đề nghị tạm thời thu mức phí chợ đêm như giá cũ

Ngày 14/8, Chủ tịch UBND TP. Tân An, tỉnh Long An - Lê Công Đỉnh tiếp một số hộ tiểu thương, đại diện cho 64 hộ tiểu thương Chợ đêm thành phố Tân An liên quan đến việc ngừng bán hàng "phản đối" tăng giá.

Những ngày qua chợ đêm ngừng hoạt động

Đại diện các hộ tiểu thương chợ đêm Tân An đề nghị thành phố xem xét giải quyết các kiến nghị của tiểu thương. Tiểu thương cho rằng, việc tăng giá cho thuê mặt bằng giá dịch vụ của Công ty TNHH MTV Rồng Tân An chưa thực hiện đúng quy trình, không hợp lý, giá tăng cao, nhất là chi phí hàng ngày 50 ngàn đồng tăng lên 60 ngàn đồng/ gian hàng.

Trước khi trình phương án tăng giá cho UBND thành phố phê duyệt, tiểu thương cho rằng, công ty cần họp thỏa thuận với các hộ tiểu thương. Tiểu thương cũng phản ánh, Công ty chậm công bố cho tiểu thương biết về công văn cho chủ trương tăng giá của thành phố Tân An về giá cho thuê mặt bằng, giá dịch vụ.

Tại cuộc tiếp xúc với lãnh đạo TP. Tân An, đại diện các hộ tiểu thương thống nhất việc tăng giá cho thuê mặt bằng từ 12,5 triệu đồng/ gian hàng/2 năm lên 15 triệu đồng/ gian hàng/2 năm. Riêng về khoản thu chi phí hàng ngày, tiểu thương đề nghị giữ nguyên mức giá 50 ngàn đồng/ gian hàng/ ngày. 

Sau khi nghe ý kiến trình bày của các hộ tiểu thương, ý kiến của phòng chuyên môn, Chủ tịch UBND TP. Tân An - Lê Công Đỉnh ghi nhận các ý kiến của các hộ tiểu thương, đồng thời chia sẻ những khó khăn của các hộ kinh doanh trong chợ đêm Tân An trong thời gian vừa qua.

Theo đó UBND thành phố giao cho đơn vị độc lập rà soát, thẩm định lại các quy trình có liên quan và mức giá để làm cơ sở xem xét giải quyết các ý kiến, kiến nghị của các hộ tiểu thương trên cơ sở đúng quy định của pháp luật. Đồng thời cũng bảo đảm hài hòa lợi ích giữa chủ đầu tư với các hộ tiểu thương và vì mục tiêu chung là xây dựng phát triển thành phố Tân An.

Trong thời gian chờ kết quả thẩm định giải quyết, UBND thành phố giao Phòng Kinh tế làm việc với Công ty TNHH MTV  Rồng Tân An tạo điều kiện để các hộ tiểu thương tiếp tục kinh doanh, buôn bán. Đồng thời, đề nghị công ty tạm thời thu mức giá chi phí hàng ngày theo mức giá cũ là 50 ngàn đồng/ gian hàng/ ngày.

Như Báo Long An thông tin, những ngày qua, nhiều tiểu thương chợ đêm Tân An đã đồng loạt ngừng bán hàng vì Cty Rồng Tân An thông báo tăng giá. Theo thông báo, giá thuê mặt bằng tăng từ 12,5 triệu đồng/ gian hàng/2 năm lên 15 triệu đồng/ gian hàng/2 năm và giá dịch vụ hàng ngày tăng từ 50 ngàn đồng/gian hàng/ ngày lên 60 ngàn đồng/ gian hàng/ ngày./.

Đức

Chia sẻ bài viết