Tiếng Việt | English

05/07/2019 - 14:37

TP.Tân An hướng đến Kỷ niệm 10 năm thành lập

Theo thông tin từ Thành ủy-HĐND-UBND TP.Tân An, tỉnh Long An, thành phố sẽ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập (09/9/2009 - 09/9/2019).

TP.Tân An tổ chức nhiều hoạt động hướng đến kỷ niệm 10 năm thành lập

Theo đó, thành phố dự kiến xây dựng và phát hành Đặc san Kỷ niệm 10 năm thành lập; tổ chức Hội thi sáng tác ca khúc, bài vọng cổ với chủ đề “Tân An, thành phố 10 mùa hoa”; tuyên truyền, cổ động trực quan trên các phương tiện truyền thông, xây dựng phim, phóng sự tài liệu; tổ chức các hội thi văn hóa - văn nghệ, hội thao trong lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động, lực lượng vũ trang thành phố; triển lãm ảnh về thành tựu kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh;…

Nội dung của chương trình giới thiệu về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội; văn hóa - xã hội, an ninh, trật tự, xây dựng TP.Tân An trở thành đô thị văn minh gắn với đạt tiêu chí đô thị loại II; quá trình xây dựng và phát triển TP.Tân An; những kết quả nổi bật trong 10 năm qua và định hướng phát triển của địa phương trong thời gian tới;...

Chủ tịch UBND TP.Tân An - Lê Công Đỉnh cho biết, việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố phải trở thành đợt giáo dục truyền thống, sinh hoạt chính trị sâu rộng; gắn các hoạt động kỷ niệm với công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, 2019,…

Việc tổ chức buổi lễ phải được thực hiện trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả. Từ đó, ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng, vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân TP.Tân An qua 10 năm xây dựng và phát triển; đồng thời, biểu dương những thành tựu của thành phố trong sự nghiệp đổi mới, phát triển./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết