Tiếng Việt | English

09/11/2017 - 00:10

TP.Tân An: Nhiều hình thức tuyên truyền về công tác gia đình

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo công tác gia đình TP.Tân An, tỉnh Long An chủ động phối hợp tuyên truyền lồng ghép công tác phòng, chống bạo lực gia đình (BLGĐ) với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Hiện nay, toàn thành phố có 38 câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững, 67 nhóm Phòng, chống BLGĐ; 83/83 ấp, khu phố có địa chỉ tin cậy ở cộng đồng và hoạt động đạt hiệu quả tích cực. Ngoài ra, các xã, phường niêm yết số điện thoại đường dây nóng tại trụ sở UBND xã, phường, nhà văn hóa ấp, khu phố để người dân phản ánh khi xảy ra hành vi BLGĐ.

Để làm tốt hơn nữa công tác lồng ghép tuyên truyền, TP.Tân An đề ra những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực nhằm tạo sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các cấp, các ngành trong việc thực hiện chiến lược công tác gia đình và phòng, chống BLGĐ; đưa nội dung công tác gia đình và phòng, chống BLGĐ vào tiêu chí để xét công nhận và tái công nhận danh hiệu gia đình văn hóa; đồng thời, lồng ghép nội dung này vào các hoạt động thường xuyên của ban chủ nhiệm ấp, khu phố văn hóa. Song song đó, tăng cường công tác hòa giải ở địa phương trong việc giải quyết các mâu thuẫn từ gia đình; lồng ghép nội dung tuyên truyền về xây dựng đạo đức, lối sống trong gia đình vào các hoạt động, phong trào khác tại các buổi họp dân, các tổ chức, đoàn thể./.

Kim Ngân

Chia sẻ bài viết