Tiếng Việt | English

07/09/2017 - 14:58

TP.Tân An phấn đấu trở thành đô thị loại II trước năm 2020

Ngày 07/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An tổ chức sơ kết 6 năm thực hiện Nghị quyết (NQ) số 02-NQ/TU ngày 14/7/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa IX) về xây dựng và phát triển TP.Tân An giai đoạn 2011-2020.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần cùng chủ trì hội nghị.


Một góc TP.Tân An. Ảnh: Lê Dũng

Qua 6 năm triển khai thực hiện NQ số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cơ cấu kinh tế của thành phố chuyển dịch theo đúng định hướng; đa số các chỉ tiêu KT-XH đều đạt kế hoạch, nhiều tiêu chí đạt tiến độ theo lộ trình xây dựng đô thị loại II.

Kết cấu hạ tầng trên địa bàn thành phố ngày càng hoàn thiện, nhiều công trình trọng điểm hoàn thành, đưa vào sử dụng, tạo đột phá cho sự phát triển và là điểm nhấn nổi bật cho thành phố.

Bộ mặt đô thị của thành phố ngày càng đổi mới, khang trang, sạch đẹp. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên; nông thôn thay đổi theo hướng đô thị hóa.

Văn hóa-xã hội có bước phát triển; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Nhận thức của cấp ủy, tổ chức Đảng về vị trí, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là việc thực hiện NQ Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị 03-CT/TW khóa XI và Chỉ thị 05-CT/TW khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,…

Bên cạnh kết quả trên, một số chỉ tiêu vẫn chưa đạt tiến độ theo kế hoạch. Một số nội dung triển khai xây dựng đô thị loại II còn chậm, chưa kịp thời rà soát nhiệm vụ, nắm khối lượng các hạng mục công việc, nhất là chưa gắn với kế hoạch đầu tư công trung hạn, chưa bố trí, sắp xếp và định hướng các công trình trọng điểm, đột phá tạo điểm nhấn cho thành phố.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế tuy có đúng định hướng nhưng vẫn chậm so với yêu cầu; chất lượng, hiệu quả, năng lực cạnh tranh chưa cao. Công nghiệp phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Cơ cấu sản xuất nông nghiệp chuyển đổi chậm, chưa phù hợp với loại hình nông nghiệp ven đô. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật đầu tư thiếu đồng bộ, chưa bảo đảm quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật, chưa đáp ứng kịp thời với yêu cầu tăng trưởng kinh tế và phục vụ dân sinh.

Một số công trình trọng điểm chưa được bố trí vốn, chậm triển khai thực hiện làm ảnh hưởng đến việc xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn. Việc xây dựng các dự án khu dân cư đô thị, cụm công nghiệp tiến độ còn chậm,…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh ghi nhận những kết quả của thành phố khi thực hiện NQ 02. Ông đề nghị thời gian tới, thành phố tiếp tục quán triệt NQ 02 trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tập trung thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, nhất là triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành các tiêu chí đô thị loại II đạt thấp và chưa đạt kế hoạch, không để tình trạng nợ tiêu chí, chạy theo thành tích; đồng thời, phát huy tính bền vững, đúng thực chất các tiêu chí đã hoàn thành./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết