Tiếng Việt | English

13/09/2018 - 19:15

TP. Tân An: Thực hiện tốt các phong trào thi đua

Nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH của địa phương, Đảng bộ TP.Tân An, tỉnh Long An tập trung làm tốt công tác dân vận. Từ đó, khơi dậy sức mạnh tổng hợp, tạo sự đồng thuận từ nhân dân trong thực hiện các phong trào thi đua.

TP. Tân An thực hiện tốt các phong trào thi đua

Cụ thể, UBMTTQ Việt Nam thành phố thực hiện tốt các cuộc vận động: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; Ngày Vì người nghèo; Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Ban Dân vận thực hiện phong trào Dân vận khéo. Các tổ chức chính trị - xã hội giúp đoàn viên, hội viên giảm nghèo, phát triển kinh tế với các mô hình: Nuôi heo đất tiết kiệm, Hũ gạo tình thương, Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi, Tuổi trẻ xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh, Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng,... Thông qua các mô hình, phong trào, các cuộc vận động có nhiều tập thể, cá nhân, nhiều mô hình Dân vận khéo tiêu biểu, xuất sắc được biểu dương và nhân rộng.

Thời gian qua, TP.Tân An thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH của địa phương, trong đó, phải ghi nhận vai trò, sự đóng góp rất quan trọng của đoàn viên, hội viên nòng cốt, những người tiêu biểu trong dân tộc - tôn giáo, đảng viên hưu trí, gia đình chính sách có uy tín với cộng đồng dân cư,...

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 25/NQ-TW về Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, Ban Thường vụ Thành ủy Tân An chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể tiếp tục nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động theo hướng vừa sát với nhiệm vụ, vừa chăm lo lợi ích thiết thực của nhân dân; đẩy mạnh phong trào thi đua Dân vận khéo, Năm Dân vận khéo gắn với đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Mỗi phong trào, mỗi cuộc vận động phát huy tiềm năng, sức sáng tạo, tích cực lao động, học tập, sản xuất, kinh doanh của người dân. Mặt trận và các đoàn thể cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò là người đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên; bám sát địa bàn, đoàn viên, hội viên và người dân; tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đồng thời phối hợp các ban, ngành liên quan giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất chính đáng của nhân dân./.

Kim Ngân

Chia sẻ bài viết