Tiếng Việt | English

10/07/2018 - 22:45

Trả lại tên 'trạm thu phí' cho tất cả 'trạm thu giá' trước 20/7

Ngày 10/7, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản gửi các nhà đầu tư dự án BOT yêu cầu đổi tên “trạm thu giá” thành “trạm thu phí”. Thời gian hoàn thành trước ngày 20/7.

Trạm thu giá sẽ được đổi lại tên trạm thu phí như trước đây - Ảnh: Tuấn Phùng

Trạm thu giá sẽ được đổi lại tên trạm thu phí như trước đây - Ảnh: Tuấn Phùng

Trong văn bản gửi các nhà đầu tư dự án BOT, các cơ quan, đơn vị liên quan, ông Nguyễn Văn Huyện - Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết việc đổi tên "trạm thu giá" thành "trạm thu phí" được thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng và trên cơ sở ý kiến của các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và đầu tư, chỉ đạo của Bộ giao thông vận tải.

Để thống nhất tên gọi dễ hiểu, đơn giản, được người dân và doanh nghiệp đồng tình chấp nhận, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị đổi tên "trạm thu giá" thành "trạm thu phí"; 

Thay thế từ "giá" bằng từ "phí" trong các cụm từ "trạm thu giá", "biểu giá", "mức giá" trên hệ thống biển tên trạm, biển chỉ dẫn, tên bảng niêm yết mức thu và trên vé thu tại các trạm thu phí.

Thời gian hoàn thành các công việc trên trước ngày 20/7/2018. 

Đối với vé đã in, Tổng cục đường bộ yêu cầu các đơn vị tiếp tục sử dụng hết đến khi phát hành vé mới.

Tổng cục Đường bộ yêu cầu các Cục Quản lý đường bộ và Cục Quản lý đường bộ cao tốc kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các đơn vị thuộc địa bàn quản lý, báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam kết quả trước ngày 25/7.

Theo tuoitre.vn

Chia sẻ bài viết