Tiếng Việt | English

01/07/2020 - 10:23

Trách nhiệm của những người kiểm phiếu

Trong những ngày vừa qua, cả nước đã và đang tiến hành tổ chức đại hội (ĐH) đảng bộ các cấp tiến tới ĐH toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, bầu cử là một trong những nội dung đặc biệt quan trọng, quyết định sự thành công của ĐH.

Để làm tốt nội dung này, ĐH phải biểu quyết thông qua số lượng, danh sách ban kiểm phiếu gồm những cá nhân được tổ chức Đảng tin tưởng giao nhiệm vụ, có đạo đức, uy tín, năng lực; chịu trách nhiệm với ĐH về kết quả kiểm phiếu. Thời gian qua, khi tiến hành ĐH đảng bộ một xã ở miền Bắc nhiệm kỳ 2020-2025, trưởng ban kiểm phiếu đã đánh tráo phiếu bầu làm sai lệch kết quả bầu cử. Đây là một bài học đau xót, cần rút kinh nghiệm nghiêm túc không chỉ riêng địa phương này mà cho toàn Đảng nói chung.

Vì vậy, việc lựa chọn người trong ban kiểm phiếu của ĐH chi, đảng bộ rất quan trọng. Để phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm của các thành viên trong tổ kiểm phiếu, các chi, đảng bộ đẩy mạnh tuyên truyền, học tập các văn bản của tổ chức Đảng cấp trên và cấp mình về ĐH Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; có cơ chế giám sát việc kiểm phiếu chặt chẽ, phù hợp với quy định của Đảng; kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý những người có thái độ, động cơ không trong sáng trong bầu cử và kiểm phiếu. Có như vậy sẽ góp phần cho ĐH Đảng thành công tốt đẹp, qua đó, bảo vệ, giữ gìn uy tín của Đảng là một tổ chức cách mạng chặt chẽ, kỷ cương, đoàn kết và thống nhất cao./.

Võ Thanh Nghị

Chia sẻ bài viết